Suur tunnustus Jõgeva pedagoogile

Jõgevamaa gümnaasiumi pedagoogile Urve Oleskile tõi tema aastatepikkune tulemuslik töö matemaatika õpetamisel suure tunnustuse: möödunud laupäeval anti talle Tartu ülikooli senati saalis üle professor Gerhard Rägo medal.


Silmapaistva matemaatiku ja Tartu ülikooli professori Gerhard Rägo nime kandva medali omanikuks sai tänavu viis inimest, lisaks Urve Oleskile veel Tartu ülikooli teaduskooli matemaatikaõppe peaspetsialist ja Tartu Annelinna gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Maksim Ivanov, Tartu ülikooli matemaatilise statistika instituudi dotsent Raul Kangro, Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Anne Oru ja Tartu erakooli matemaatikaõpetaja Malle Saks. Medali asutamisest möödunud veerandsaja aasta jooksul (asutajateks olid Tartu ülikool ja Eesti matemaatika selts) on selle omanikuks saanud ühtekokku 168 isikut või kollektiivi silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide ning õppetehnika väljatöötamises jne.

Urve Oleskil läheb matemaatikaõpetajana kolmekümne viies tööaasta. Pärast Tartu ülikooli lõpetamist suunati ta Väike-Maarja keskkooli.

“Väike-Maarjas oli mul palju neljakümnendates eluaastates pühendunud kolleege, kelle hulgas oli väga hea õpetajaks kasvada,” meenutas Urve Olesk. “Kui sain teada, et mulle Gerhard Rägo medal antakse, helistasin esimesena oma kunagisele Väike-Maarja kolleegile Maimu Kalvetile. Peale tema on mulle suureks eeskujuks olnud mu enda Mustvee 1. keskkooli aegne matemaatikaõpetaja Elma Mänd: tema õpilaste hulgas on peale minu veel viis matemaatikaõpetajat.”

Põnev pensionini

Jõgevalane sai Urve Oleskist 2001. aastal. Väike-Maarjast ära tulekuks oli tal kaks põhjust. Ühest küljest oli tal vaja suuremat elamispinda, teisest küljest sai tema poeg Urmo kooliealiseks ning ta arvas, et pole hea töötada samas koolis, kus laps õpib. Järelikult tuli elukohaks valida linn, kus oleks vähemalt kaks kooli. Jõgeval tollal oli: poeg asus õppima Jõgeva gümnaasiumi, Urve sai tööd Jõgeva ühisgümnaasiumis.

“Sealgi oli väga tore, enamasti eakaaslastest koosnev kollektiiv,” meenutas Urve Olesk.

Nüüd läheb tal kolmas tööaasta Jõgevamaa gümnaasiumis.

“Siin on, nagu ma öelda tavatsen, põnev pensionini,” kinnitas vastne medaliomanik. “Gümnaasiumi noor juhtkond on andnud meile vabad käed kursuste ülesehitamisel. Õppekavast tuleb loomulikult kinni pidada, ent meetodid ja vahendid, mille abil selles sätestatud lõppeesmärgini jõuda, võib valida ise. Tunnen, et just sellise vabaduse tingimustes saan kõige paremini ära kasutada oma enam kui kolmekümne aasta jooksul kogutud teadmised ja kogemused.”

Urve Oleski arvates ei pea õpetaja andma õpilastele alati kiireid vastuseid, vaid mõne küsimuse võib jätta ka n-ö õhku rippuma, kuni õppimisjärjega sinnani jõutakse, et vastus tuleb iseenesest. Ka eluga seostamine ja arutelu tekitamine aitab aine huvitavamaks muuta.

Suur vastutus

Kui eelmistes koolides tuli Urve Oleskil õpetada ka keskastme õpilasi, siis Jõgevamaa gümnaasiumis ongi teatavasti ainult gümnaasiumiklassid.

“Väikestega oli tore tegelda sellepärast, et nende südamlikkus ja avastamisrõõm olid nakkavad, gümnaasiumis on jälle võimalik suhelda õpilaste kui noorte täiskasvanutega, olla neile sõbraks, kes raskustest üle saada aitab,” ütles Urve Olesk.

Esimesel aastal uues koolis tundis ta väga suurt vastutust, sest tal tuli õpetada ka abituriente, kes olid teise õpetaja käe all edukalt lõpuklassi välja jõudnud.

“Nii mul kui ka neil oli suur hirm, et meie koostöö ei taga häid riigieksami tulemusi. Aga hirm osutus asjatuks. Kui tulemused avalikustati, tundsime kõik mõnusat õlatunnet: me tegime selle ära! Ka tänavu ei pidanud kool matemaatikaeksami tulemuste pärast silmi maha lööma.”

Lisaks tavalisele õppetööle on Urve Olesk käinud oma õpilastega olümpiaadidel ning osalenud mitmesugustel muudel matemaatikaalastel võistlustel. Tänavu jõudis tema õpilane Risto Rumask näiteks pranglimise MMile.

Urve Oleski kolleeg, Jõgevamaa gümnaasiumi inglise keele õpetaja Rita Sildnik ütles, et Urve on kõva töörügaja ja maksimalist, kes tahab, et ka teised kõigest maksimumi võtaksid. 

“Urve on väga otsekohene ja julgeb alati oma arvamuse välja öelda, mis siis, et see kõigile ei meeldi. Ja oma arvamus on tal iga asja kohta olemas. Kookide küpsetamise alal on ta aga raudselt meie kooli parim!” kinnitas Rita Sildnik.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus