Suur tänupidu Kuremaa lossis

 Kuremaa loss oli sellel päeval tegijate päralt ja eriti rahvarohke, sest tänu ja tunnustust avaldati korraga väga paljudele. Eriline tähelepanu kuulus aga hiljutise õpetajate päeva puhul õpetajatele, kelle poole pöördusid kõigepealt oma tänukõnes maavanem Aivar Kokk ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson.

Koolist ja koolivälisest

        Silmas pidades möödunud suve noorte laulu- ja tantsupidu, kutsuti kõigepealt üksteise järel saali ette need, tänu kellele Jõgevamaa noored lauljad ja tantsijad suurel peol osaleda võisid. Teisisõnu austati kolmekümmet kolme juhendajat Jõgevamaa noorte 2007. aasta kultuurielu rikastamise eest. Sel puhul oli Kuremaale tulnud Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Aet Maatee, kes tänas asjaosalisi ning tuletas meelde, et 2009. aastal täitub 140 aastat Eesti esimesest laulupeost. Ühtlasi andis ta ladusa koostöö tunnustuse märgiks üle meened nii maavanemale kui ka omavalitsuste liidu juhile ja suurpeo Jõgevamaa koordinaatoritele Pille Tutile ning Tiina Loorannale. Samuti peeti meeles neid, kellel oli osa õpilastööde näituse korraldamisel laulu- ja tantsupeo ajal.

Järgmistena pälvisid tänu tehtud töö eest maakonna kõikide ainesektsioonide juhid. Kokku kahekümnest tunnustatust kümme olid Jõgeva Ühisgümnaasiumi pedagoogid.

Hea tegu ja õuesõpe

        Et asi veel suurem ja pidulikum oleks, tehti kokkuvõtteid erinevatest lõppenud konkurssidest ning  tänati võitjaid. Lasteaedade vaheline konkurss “Liigun õues, tervis põues” eeldas osalejatelt nii keskkonnasõbralikkust, häid tingimusi õues õppimiseks kui ka isamaalist kasvatust. Nagu kinnitas Puurmani vallavanem Rauno Kuus, üks konkursikomisjoni liikmetest, oli suur osa  kollektiivide meeskonnatööl ning koostööl lastevanemate ja kohalike omavalitsustega. “Meie lapsed on heades kätes. Kõikidesse neisse lasteaedadesse, kes konkursil osalesid, läheks ise heameelega tagasi, kui see võimalik oleks,? leidis ta. Kokku osales konkursil kuus lasteaeda ? Tõruke Põltsamaalt, Pala kooli lasteaed, Adavere Naksitrallid, Torma Linnutaja, Esku-Kamari kooli Esku lasteaed ning Jõgeva Rohutirts. Viimasele kuulus ka konkursivõit.

        Konkursi “Hea Tegu 2007? olemuse seletas lahti konkursikomisjoni esimees Jüri Ginter. Hea tegu seostub eelkõige maakonna alaealiste komisjoniga ning tugiisikutega. “Oluline on leida see täiskasvanu, kes lapsest hoolib ning on valmis tegema endast oleneva, et allakäiguspiraal peatada,”

 ütles Jüri Ginter. Kaheksa osalenud kandidaadi hulgast tuli võitjaks Inna Lamp Pala koolist, aga tunnustuse pälvisid ka kõik teised ? Luule Palmiste Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojast, Andrus Salu Jõgeva politseiprefektuurist, Janika Altmäe ja Kaupo Kaasik Saare vallast, Kaire Sakjas Jõgeva linnavalitsusest, Kätlin Servet omanimelise õigusbüroo juhatusest ning Reet Kikkas Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolist.

Õpetajad, õppijad, koolitajad

         Täiskasvanud Õppija Nädala puhul oli välja kuulutatud aga neli konkurssi, millega selgitati välja nii aasta õppija, koolitaja, koolitussõbralikum omavalitsus kui ka organisatsioon. Aasta koolitussõbralikumaks omavalitsuseks kuulutati Jõgeva vald, koolitussõbralikumaks organisatsiooniks Kiigemetsa kool, ning peale selle koolitussõbralikumaks koolitajaasutuseks Jõgeva Sordiaretuse Instituut. Aasta Koolitaja 2007 konkursile oli esitatud Taimi Saarmann ja Aino Mölder. Võitjaks tuli Luua Metsanduskooli pedagoog-metoodik Aino Mölder. Aasta Õppija konkursile esitatud kokku üheteistkümnest kandidaadist anti võitjatiitel sedakorda kahele inimesele ? Merleen Läänemäele Jõgeva Ühisgümnaasiumist ja Meelis Vennole ASist Merix Kinnisvara.  Jõgevamaa seenior-õppija preemia pälvis aga Loniida Bergmann Võisikult.

Seejärel tunnustati Aasta Õpetaja konkursil osalenuid. Kokku esitati sellele konkursile kuusteist kandidaati ? üksteist üldhariduskoolidest, kolm koolieelsetest lasteasutustest ja kaks huvikoolidest. Koolieelsete lasteasutuste õpetajatest võitis konkursi Eve Järviste Põltsamaa lasteaiast Mari ning huvikoolide õpetajatest Eino Georg Põltsamaa muusikakoolist. Jõgevamaa Aasta Õpetaja 2007 tiitli pälvis Jõgeva Gümnaasiumi õpetaja Vivian Paaksi.

Tänuõhtul pakkusid meelelahutust Põltsamaa muusikakooli noored pillimängijad ning Jõgeva Gümnaasiumi kooliteater Liblikapüüdja. Suupistete eest hoolitsesid Põltsamaa Ametikooli õpilased eesotsas juhendaja Anneli Arroga.  

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus