Surmamaantee 186

Ise olen kõnealusel teel viimasel 15 aastal näinud vähemalt 25 hukkunut, kes mu mõtteid regulaarse sagedusega nii unes kui ilmsi kummitamas käivad.

Avalikkuses taas valla puhkenud tee-ehitamise debatti jälgides lõin kokku need tunnid, mida mainitud teel ise kulutan. Sain 4 tundi nädalas ehk 192 tundi aastas ehk 24 tööpäeva aastas. Võtame nädalavahetused maha ja saame terve kuu töist aega.
Pigem tuleb tegelikkuses neid tunde kindlasti rohkem kui vähem.

Arvestades tõsiasja, et Tallinna-Tartu maantee läbib või on põhiliseks ühendusteeks Tallinnaga vähemalt üheksale Eesti maakonnale ning enamikule valdadele, siis võiks keegi huvi pärast kokku lugeda kõigi maa- ja vallavalitsuse asjameeste teel veedetud töötunnid ja -päevad. Pakun, et summa tuleb suur, 100 000 päeva kanti. Ilma autojuhita Võrust Tallinna kulutatud 3 tundi, nendest 2 tundi eriti liiklustihedas olustikus, kurnab Tallinna jõudes suure osa töövõimest. Järelikult ei ole tee mitte ainult muldkeha ja asfalt. See on tuhandete inimeste töökoht, Eesti elu tuiksoon, infrastruktuuri oluline osa ja regionaalpoliitiline tegur. Ja hetkel veel ohtlik pealekauba.

Valitsuse kuum kartul

Just eelpool nimetatud põhjustel andis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon enne vabariigi aastapäeva riigikogu menetlusse otsuse eelnõu pealkirjaga ?Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest?. Eelnõu sisu on suhteliselt lakooniline ja lihtne ? ehitada tee Tallinna ja Tartu vahel terves ulatuses neljarealisena ehk esimese klassi maanteena. Samuti seab eelnõu selged ajalised tärminid tee-ehituse valmimiseks: Vaida-Mäo lõik koos Mäo liiklussõlmega, Tartu ümbersõit aastaks 2010 ja Mäo-Tartu lõik aastaks 2015. Riigikogu otsuse vorm sai valitud seetõttu, et Tallinna-Tartu maantee ehitus ületab ka kõige optimistlikumate plaanide kohaselt mitut Riigikogu valimisperioodi, kõnelemata meie valitsuste suhteliselt lühiajalisest tegutsemisajast. Selleks, et eesmärki saavutada, peavad aga kõik järjestikused Riigikogu ja valitsuse koosseisud tegutsema järjepidevalt, milleks Riigikogu otsus ka aluse annaks. Eestis, Euroopa Liidu liikmesriigis veeretatakse aga üht ilmselget asja, ühe tee aja nõuetele kaasaegseks ehitamise küsimust aastast aastasse ja valitsusest valitsusse nagu kuuma kartulit. Sotsiaaldemokraatide eelnõu paneb aga paika konkreetse aja, mil tee peab valmima.

Objekt number üks

Ma olen nõus sellega, et nagu iga pere ja äriettevõte, peab ka riik tegema kulutuste tegemiseks pikaajalisi plaane ja tihti raskeid valikuid. Eesti regionaalselt ühtlane areng ning ühendusteed Euroopasse eeldavad plaanipäraseid ja suuri investeeringuid põhimaanteedesse ja raudteele.

Tallinna ja Tartu vahelise tee neljarealiseks ja turvaliseks muutmine peab olema Eesti valitsustele ja parlamendile infrastruktuuriobjekt nr.1. Ühelgi teisel rajatisel pole sellist mastaapset tähtsust. Ka väga suure tähelepanu ja osaluse pälvinud internetikampaania www.maantee186.net näitab, et ootus ja valmisolek taolise otsuse langetamiseks on väga suur. Anna sinagi oma toetusallkiri maantee neljarealiseks ehitamiseks. Seda saad teha, minnes kodanikualgatuse veebiaadressile www.maantee186.net


Ivari Padar
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees

blog comments powered by Disqus