Sünnipäev ja sulgemispidu korraga

Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum tähistas möödunud reedel oma neljakümnendat sünnipäeva. Sünnipäevapidu oli üksiti ajutine hüvastijätt muuseumi koduks oleva vana kihelkonnakoolihoonega, milles peatselt hakkavad toimetama ehitajad.


Palamuse muuseumi sünnikuupäev ühtib huvitaval kombel Eesti Vabariigi sünnikuupäevaga: muuseumi moodustamist käsitlev Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus anti välja 24. veebruaril 1977. Tõsi, külastajatele avas muuseum uksed alles 7. jaanuaril 1987 ehk siis kümme aastat pärast asutuse moodustamist.

Muuseumi ja Eesti Vabariigi ühise sünnipäeva auks on Palamuse kihelkonnakoolimuuseumis mitmel viimasel aastal kontsert korraldatud. Tänavu astusid üles Palamuse laulustuudio solistid ja ansamblid, keda juhendavad Helen Kirsi ja Karmo Toome. Kontsert kandis pealkirja “Kodu”. Kontserdi lõppedes said nii lauljad kui ka kuulajad osa muuseumi sünnipäevatordist.

Vana kihelkonnakoolihoone klassituba, kus torti söödi, oli harjumatult tühi: rasked koolipingid olid sealt välja tassitud, õpetaja pult, jalal pööratav tahvel ja harmoonium samuti. Ainult orel seisis veel nurgas.

Kui ligemale nädal varem, 17. veebruaril muuseumi kolimisprotsessi uudistamas käisin, pidasidki direktor Arne Tegelmann ning arendus- ja projektijuht Janek Varblas omavahel diskussiooni selle üle, kas ka orel tuleks osadeks lahti võtta ja hoiupaika teisaldada või peaks selle klassitoa keskele vedama ja korralikult kinni katma, et ehitustolm ligi ei pääseks.

Mitmesse kohta

Kolimist alustati juba jaanuari lõpus ja vähema kui kuuga poleks kogu muuseumi varandust välja kolida jõutudki. 17. veebruaril oli hoone aga juba üsna tühi ja üha tühjemaks jäi, sest muuseumi arhiivi ja kirjavara sisaldavaid kaste viidi muuseumi väikese kaubikuga järk-järgult ajutisse hoiupaika. Muuseumi ärklisaalis seisis veel hunnik korralikult mullikilega kaetud pakke, millel seisid juures sildid mitme Eesti muuseumi nimega.

“Oleme neid asju, mis ei ühti meie muuseumi kogumissuundadega, pakkunud teistele muuseumidele ja saanud sealt päris palju positiivseid vastuseid,” ütles kihelkonnakoolimuuseumi varahoidja Reele Kuuse. “Eesti pedagoogika arhiivmuuseum saab meilt näiteks selliseid standardseid õppeplakateid, mis olid kasutusel paljudes koolides. Endale jätame ainult Palamuse kooli jaoks iseloomulikumad õppevahendid. Luua klubi kinonäitamise ruumist leitud vanad filmiplakatid ja kinonäitamise päevikud lähevad aga Eesti ajaloomuuseumi filmimuuseumile.”

Kihelkonnakoolimuuseum kolis oma varad ehitusajaks mitmesse kohta: muuseumi enda abihoonetesse, aga ka pastoraati ja ühte korrusmaja korterisse. Viimases saavad olema ka muuseumirahva ajutised töökohad. Seal hakkavad nad ette valmistama muuseumi uut ekspositsiooni ja uusi muuseumiprogramme. Ekspositsioon ei tule muidugi enam vanasse kihelkonnakoolihoonesse, vaid selle kõrvale rajatavasse uude külastuskeskusesse.

Vaja “sisteemi”

“Kolimise juures on väga tähtis see, et asjad saaksid ajutistes hoiupaikades süsteemselt ja loogiliselt paigutatud, muidu ei leia me mitte midagi üles,” ütles Arne Tegelmann. Nii et kolimine on ühest küljest füüsiline töö, aga teisalt ka vaimne väljakutse: tuleb välja nuputada töötav “sisteem” asjade paigutamiseks.

Ehkki kihelkonnakooli hoone on juba tühi, ei alga seal ehitustööd veel niipea, sest ehitushange kuulutatakse alles lähiajal välja. Nii vana hoone rekonstrueerimiseks kui ka uue külastuskeskuse rajamiseks on muuseumil võimalik kasutada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu saadavat euroraha.

“Kui muuseumi asutamisest ekspositsiooni avamiseni kulus omal ajal aega tervelt kümme aastat, siis loodan, et nüüd saame vana hoone rekonstrueerimise ja uue ehitamisega hakkama tunduvalt kiiremini. Muuseumi kodulehel seisab igatahes kiri, et uuenenud ja laienenud muuseum avab uksed 21. juunil 2018.

RIINA MÄGI

 

blog comments powered by Disqus