Sügisest hakkavad koolid ennast ise hindama

Seni teostasid inspektorid kord iga kuue aasta tagant riiklikku järelevalvet, kuid sügisest inspektorite regulaarsed kontrollkäigud lõpevad, vahendab Postimees Online. Selle asemel peab kool kolme aasta vältel jooksvalt täitma enesehinnangu aruandeid, mis põhinevad viiel kriteeriumil: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatusprotsess. Haridus- ja teadusministeeriumi järelevalvetalituse juhataja Hille Vooremäe sõnul on muudatuse eesmärgiks anda koolidele rohkem otsustusvabadust. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus