Struktuurimuudatused said kinnituse

Põltsamaa vallavolikogu maikuus toimunud istungil olid vallavolikogule kinnitamiseks esitatud struktuurimuudatused vallavalitsuses. Vallavanem Toivo Tõnson ütles, et ühe muudatuse tingis valla registripidaja pensionile siirdumine. Tema tööülesanded otsustati jagada vallavalitsuse teiste töötajate vahel. Osa nendest ülesannetest läks üle sekretärile, kes siiani ei kuulunud valla ametnike hulka, kuid seaduse järgi peab töötaja, kelle osa tööülesandeid on ametniku omad, olema ka nimetuse järgi ametnik. Nii viidi sekretär tavapäraselt lepinguliselt töökohalt üle ametniku töökohale. Põltsamaa vallas on muudetud ka ühe sotsiaaltöötaja töökoormus. Kui siiani oli Põltsamaa vallas 2,0 sotsiaaltöö spetsialisti kohta, siis nüüdseks on alles jäänud 1,8 kohta, sest üks spetsialist töötab omal soovil 0,8 koormusega.

Tööle on võetud ka koristaja, kelle töökoormuseks on nüüd 0,5 kohta, mitte 0,7, nagu see oli varem. Toivo Tõnson palus Põltsamaa vallavolikogul kinnitada nimetatud struktuurimuudatused, mis hakkaksid kehtima käesoleva aasta 1. juunist. Põltsamaa vallavolikogu toetas vallavanema ettepanekut ja kinnitas esitatud struktuurimuudatused.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus