Streigi korral abivajajad hätta ei jää

Peep Põdder andis kokkutulnutele ülevaate sellest, kuidas patsiendid peaksid streigi korral käituma.

Ravimikarbid kaasa

“Haiglate vastuvõtuosakonnad annavad erakorralist abi. Nad ei tunne patsiente. Seepärast oleks vajalik, et patsient, tulles haigla vastuvõturuumi erakorralist abi saama, peaks võtma kaasa kõikvõimaliku info, mis tal kodus on. Kui ta on haiglas olnud, võtku kaasa vastav dokumendiväljavõte. Kui kodus leidub mingeid uuringuvastuseid või röntgenipilte, siis võtku ka need kaasa.

Kõige tähtsam on aga info ravimite kohta, mida nad tarvitavad. Pole mõtet ütelda, et võtan seda piklikku sinist tabletti. Kui haige tuleb haigla vastuvõttu, olgu tal kaasas kui mitte arsti poolt paberile kirjutatud raviskeem, siis vähemalt kõikide ravimite karbid,? rääkis Põdder.

Tema sõnul tagab see ravi järjepidevuse ning haigla vastuvõtuosakonnas kirjutatakse vajadusel välja ka retsepte.

“Senikaua kui perearst ei võta vastu, kirjutame igale erakorralist abi saanud inimese patsiendilehele vastava märke ka soovitava reziimi kohta. Siis jääb tema käigust arsti juurde ka jälg ja nii selgub, kas patsient vajab töövabastust või ei. Kui haige selle kollase lehe säilitab, saab ta pärast perearsti käest ka töövõimetuslehte küsida,? rääkis Põdder.

Kõikidele antakse abi

Erakorralised hädalised võetakse Põdderi kinnitusel haiglas ikka kõik vastu. Röntgeniaparaat, labor ja diagnostikaosakonnad teevad kõiki erakorralisi uuringuid, ainult plaanilist tööd ei tehta. Lapsed saavad pöörduda nii Tartusse kui ka Jõgeva haiglasse. Jõgeva haigla eriarstid ei võta vastu, kuid viibivad majas on lubanud, et kui haigla vastuvõtuosakonnas läheb patsientide hulk liiga suureks ja valvearst enam üksi hakkama ei saa, on nad nõus valvearstina appi tulema ja ka erakorralisi haigeid vastu võtma. Samuti tulevad spetsialistid patsienti vaatama, kui valvearst erialaliselt hätta jääb.

Peep Põdder kinnitas, et rasedad saavad igasugust abi. Samuti on kokkulepe günekoloogidega, et vastu võetakse ka need naised, kes soovivad tablettaborti.

“Me ei tea, kaua streik võib kesta, soovimatut rasedust saab aga tableti abil katkestada ainult algusjärgus,? ütles Põdder.

Haiglajuht julgustas kõiki, eriti aga vanu inimesi, kes ennast kodus kehvasti tunnevad, haigla vastuvõtuosakonda tulema. Kui võimalik, siis oma transpordiga, kui seda aga pole, siis võib kutsuda kiirabi.

“Seda küll keegi ei taha, et kellelgi streigi pärast erakorraline ravi saamata jääks. Seni on erakorralisi patsiente meile saatnud enamasti ikka perearstid. Et praegu seda esimest etappi vahel pole, peaksid haiged ise oma tervist jälgima. Ka vanainimestel võiksid sugulased hoolikamalt silma peal hoida,? rääkis Põdder.

Juhul, kui visiitide hulk käib Jõgeva kiirabile üle jõu, lisatakse veel üks kiirabiauto. Jõgeva linn on lubanud, et ka Elukaare bussiga saab abivajajaid haiglasse viia, samuti oma transpordiabi pakkunud Kaitseliit.

Rahva tervislik seisund paraneb

Peep Põdder rääkis, et Euroopa riikide kogemus tervishoiutöötajate streigi puhul, millest viimane oli möödunud aastal Soomes ja kestis 6 kuud, on näidanud seda, et rahva tervislik seisund streigi ajal paraneb.

“Tänu streigile muudavad inimesed oma tervisekäitumist!? rõõmustas Põdder. Ta pani koolijuhtidele südamele, et koolides pole mõtet streigi ajal erilisi tantsuturniire või spordipäevi korraldada. Kehalise kasvatuse tunnis pole vaja välja minna. Lasteaiakasvatajad aga vaadaku tavalisest hoolikamalt, et lastel oleksid ikka mütsid peas ja kõrvad korralikult kaetud.

“Streigi ajal sauna minnes pole vaja pärast järve või jõkke karata ega panna ennast niiviisi mõttetult külmetamiseohtu,? kinnitas haiglajuht. Ta manitses tavalisest hoolikamalt toiduaineid kontrollima ja käsi pesema.

“Kõik mao- ja sooletraktihaiged ärgu mingil juhul streigi ajal rasvast suitsusinki söögu ega kala praadigu. Joodikud ärgu ka kuni krampideni joogu, sest õigel ajal arsti juurde ei pruugi te seekord saada,? hoiatas Põdder.

Igapäevased ravimid peaksid igas kodus olemas olema. Kõik apteegid töötavad ka streigi ajal ja on valmis olema senisest enam ka nõustaja rollis.

Helistades tuleb olla kannatlik

Peep Põdder pani inimestele südamele, et helistades kas haigla registratuuritelefonile, perearsti nõuandetelefonile või hädaabinumbrile, ei maksa lasta ennast häirida sellest, kui esitatakse liiga palju ja liiga põhjalikke küsimusi. “Ei maksa sõimata, vaid tulemuslikum on kannatlikult nendele küsimustele vastata,? rääkis Põdder.

Perearstide esindaja Maie Mägi selgitas, et kuigi perearstid on peatanud lepingu, nad ei streigi, vaid toetavad streiki. Samas on perearstid pakkunud Jõgeva haiglale oma abi. “Kui vaja, oleme valves,? ütles Mägi. Sellist olukorda, et kõik perearstid lendaksid streigi ajaks ära Kanaari saartele, ei pidanud Mägi tõenäoliseks.

Maavalitsuse Tervishoiu- ja Sotsiaalosakonna tervishoiuspetsialist Hiie Koppa kinnitas, et iga korraldusliku murega võib julgesti sotsiaal- ja tervishoiuosakonda pöörduda. “Oodatud on ka kaebused, oleme valmis neid edasi suunama või inimestega koos lahendusi otsima,? kinnitas Koppa. Samasuguse rolli on endale streigi ajaks võtnud ka Jõgeva linnavalitsuse sotsiaalosakond.

?Streigi põhieesmärk on juhtida riigi tähelepanu Eesti tervishoiu probleemidele. Tervishoiutöötajad nõuavad tervishoiu rahastamise suurendamist, mis võimaldaks tõsta ravi kvaliteeti ja parandada seeläbi patsientide olukorda ning meditsiinitöötajate palgatõusu.

Kuigi kõikide erialade arstid ja õed ei saa tööd täielikult katkestada, osalevad nad siiski streigis. Erakorralise meditsiini osakondade töötajad on teatanud, et toetavad streiki, ehkki ise streikida ei saa,? teatas Vooremaale tervishoiutöötajate streigikomitee.

“Kriisiolukorra tekkimisel katkestatakse streik kindlasti,? lohutas Peep Põdder murelikke küsijaid.

“Streik pole maailmalõpp. See on lihtsalt üks protsess, millega me pole veel harjunud,? võttis koosoleku korraldaja Viktor Svjatõ?ev teema kokku.

Kõige rohkem küsimusi jätkus Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktoril Jüri Toidul. Muuhulgas tundis koolijuht huvi, kui kaua meditsiinitöötajad on võimelised streikima. Peep Põdder kinnitas, et kolleege tundes väga kaua. Samas kaldus haiglajuht arvama, et pigem ei pea valitsus vastu ja kindlasti lõpeb streik enne valimisi. “Pärast valimisi poleks ka olnud mõtet streiki alustada, sest siis poleks ju kellelgi sellest sooja ega külma,? ütles Põdder.

JAANIKA KRESSA

 

Jõgeva haiglas töötavad streigi alal kolm telefoni:

registratuur 77 66 220; haigla sekretär 77 66 200; vastuvõtuosakond 77 66 226

Infot annavad kõikide haiglate infotelefonid ja registratuurid. Perearsti nõuandetelefon on 1220.

Samuti võib tööpäevadel ja tööajal helistada nõu ja abi saamiseks Jõgeva Maavalitsuse Tervishoiu- ja Sotsiaalosakonda tel. 77 66 362 või Jõgeva Linnavalitsuse Sotsiaalosakonda tel. 77 66 520.

Kiirabi saab kutsuda nagu ikka hädaabi numbrilt 112.

blog comments powered by Disqus