Starditoetuse tingimused nüüd lihtsamad

Alates 1. aprillist saab alustav ettevõte taotleda starditoetust pisut lihtsamate tingimustega. Ka toetuste määraja ja rakendaja on uus – Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Varasemalt alustavale ettevõttele starditoetusi jaganud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus oma uue strateegia kohaselt alustavate ettevõtetega ei tegele.


Küll aga on kasvanud maakondlike arenduskeskuste roll. Toetuse taotluste eelnõustamised, eelhindamised ja arengunõustamised viiakse läbi taotleja soovil talle sobivas maakondlikus arenduskeskuses.

Jõgevamaa ettevõtjale on lähim nõustamiskoht SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, aadressil Suur 3 Jõgeva linn.

Jõgevamaa alustavad ettevõtjad võiks kasutada nüüd võimalust toetust taotleda, et teha oma ettevõttes vajalikud investeeringud, toetada toote või teenuse reklaami ja katta osaliselt personalikulusid. Maksimaalne toetussumma on 15 000 eurot ja lisanduma peab 20 protsenti omafinantseeringut taotlejalt.

Milles peitub siis lihtsustus? Ekspordinõue kehtib nüüd ainult Tallinnale. Tartu linna ettevõtted saavad taotleda ilma eksporti planeerimata. See tähendab, et maapiirkondade ettevõtjatele on toetuste taotlemisel suurem konkurents.

Eemaldati piirang, mille kohaselt Töötukassast ettevõtlusega alustamise toetust saanu ei saanud starditoetust taotleda. Lisaks kaotati ära nõue, mille järgi toetuse saaja pidi abikõlblikkuse perioodi järgsel kahel majandusaastal kasvama 20 protsenti majandusaasta kohta. Nüüd piisab kui saavutatakse 80 000 eurone käive mõistliku kasvuga.

Kui varem nõuti toetuse saajalt aasta peale toetuse saamist kahe töölepingulise töökoha loomist küllalt kõrge palganõudega, siis alates 1. aprillist 2019 tuleb toetuse saajal võtta peale 12 kuud tööle üks töötaja ja kolmandal aastal teine. Mõlemal juhul leevendati palganõuet, st vähemalt 50 protsenti keskmisest brutokuupalgast. Täpsem info toetuse taotlemise kohta on kättesaadav RTK koduleheküljel www.rtk.ee.

Julgustuseks alustavale ettevõtjale, kasutage tasuta nõustamisteenust enne, kui alustate starditoetuse taotlemisega. Toetuse taotlemiseks on vaja teha äriplaan ja finantsprognoosid. Kasuks tuleb korralik tegevus- ja turundusplaan. Kõike seda ei pea üksi tegema. Selleks on olemas maakondlikus arenduskeskuses konsultandid, kes heameelega toetavad ja aitavad. Võtke julgelt ühendust www.jaek.ee/ettevotluskonsultandid või e-post: ettevotlus@jaek.ee.

Marve Millend,

SA JAEK ettevõtluskonsultant

blog comments powered by Disqus