Staadioni asukoht selgub peagi

Põltsamaale on juba ammu soovitud rajada tänapäevane staadion. Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil tutvustas staadioni kavandamisega seotud arenguid valla planeeringuspetsialist Anti Annus.


Planeeringuspetsialist lausus, et Pajusi maantee ja Uue-Põltsamaa mõisapargi vahelisele alale, kuhu staadioni kavandatakse, seab muinsuskaitsealased piirangud Uue-Põltsamaa mõisa kinnistu. Mõisapargist 50 meetri kaugusele Pajusi maantee suunas ulatub kaitsetsoon ja sellele alale ehitisi rajada ei tohi. Seetõttu vaadati staadioni asukoht kriitilise pilguga üle ja otsustati nihutada staadioni hoonestusala Metsa tänava suunas.

Staadioni hoonestusala algne asukoht jäi kaitsevööndisse. Lõpuks jõuti põhilahenduseni, mis esitati kooskõlastamiseks. Kooskõlastajate hulgas oli ka Muinsuskaitseamet, kust planeering tagasi saadeti. Seal paluti kavandada staadioni asukoht nii, et see ei paikneks muinsuskaitselises vaatekoridoris. Vaatekoridor on eritingimustega määratletud ala, mis on Pajusi maanteelt mõisapargi suunas vaadeldav ala.

Staadion ümbritsetakse piirdeaiaga, mis mingil määral vaadet segab. See oli ka peamine põhjus, miks soovitati staadioni asukohta Metsa tänava suunas nihutada. Praeguse lahenduse kohaselt jääb staadion pikema küljega Metsa tänava poole. Sellise lahenduse soostus Muinsuskaitseamet ka kooskõlastama.

Seda avalikkusele siiski veel ei esitleta, vaid proovitakse Muinsuskaitseametiga uuesti läbi rääkida, sest ruumilises mõttes ei ole praegune lahendus kõige sobilikum.Muinsuskaitseametiga on kohtumine kokku lepitud ning Annus loodab, et staadioni asukoha osas jõutakse parema lahenduseni.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus