Staadion sai saatuslikuks

10. juunil mulle kui linnapea asendajale saadetud kirjas, mille koopia saadeti ka kultuuriministeeriumi, tõid nad hulgaliselt põhjendusi, miks pole Jõgevale vaja sellist staadioni.

Kiri põhjustas vaid hulga segadust ja ehitamise alustamise edasilükkumise pea kuu aja võrra. Võib-olla need, kes varem ei leidnud aega ega tahtmist asja sisusse süüvida, said pisut targemaks. Praeguseks on alustatud Jõgeva linna staadioni ehitustöödega meie poolt ette valmistatud projekti alusel. Leidiski kinnitust oletus, et mõne mehe jaoks pole tähtis staadion ise, vaid see, kes seda ehitab.

Aruteludele ei ilmutud

Minu arvates on  siiski oluline, et kord kokku lepitud ja alustatud asjad ka lõpule viiakse. Kahtlemata on Jõgeva linnal vaja ka teisi objekte rajada, kuid staadioni ehitamiseks on just praegu meie jaoks tähtede seis soodne tänu kultuuriministeeriumi programmile ?Igasse maakonda täismõõtmeline staadion?.

Kui me koos endise volikogu esimehe Raul Kulli ja linnapea Viktor Svjatõseviga kolmekesi tolleaegse kultuuriministri juures ehitamise rahastamiseks viimaseid kokkuleppeid sõlmimas käisime, siis sai staadioni püstitamiseks sõna tõsises mõttes välja räägitud 10 miljonit krooni riigi abi.

Leppisime kokku, et kellel meist ka oleksid paremad võimalused staadioni rahastamise kindlustamiseks, see seda ka teeb. Keskerakond on Jõgeval alati oma lubadusi pidanud ning seetõttu kohtusin juuni lõpupäevil kultuuriministri Raivo Palmaruga ja vestlesin temaga Jõgeva staadioni teemadel. Praeguse seisuga, kui staadion tuleb selles mahus, nagu projekt ette näeb, lubas minister meid toetada ja mitte arvestada isamaaliitlaste ja rahvaliitlaste eitava kirjaga.

Hea, et praegune linna juhtkond on lõpuks aru saanud ? kaks aastat ette valmistatud suurt projekti ei ole võimalik poliitilistel kaalutlustel lihtsalt prügikasti visata.

Head meelt valmistab seegi, et koolide kinnistutega piirneva ala detailplaneeringu protsess,  mille õigsuse linnapea umbusaldajad kahtluse alla seadsid  ja millega ka mind ähvardati, on läbi maavanema kirja leidnud õiglase lahenduse. Meie poolt olulisi seaduserikkumisi polnud.

Tegelikult ei tundnud toonased umbusaldajad ehk praegune koalitsioon asja vastu üldse sisulist huvi. Planeeringuvaidluse arutelule, kuhu nad olid tähitud kirjaga kutsutud, ei ilmunud kedagi kohale. See polnud esimene kord, kui staadioniga seotud avalikult välja kuulutatud arutelule linnaarhitektiga kahekesi asjatult  osalejaid ootasime.

Sisulise katteta õõnsad loosungid

Vooremaas on lugeda, et lisaks staadionile on uus linnavalitsus asunud hoogsalt bussijaama ehitama. Et bussijaam on  Keskerakonna prioriteet, oleks väga hea meel, kui asi edeneks.

Kahjuks võib lehes loetust  teha järelduse, et nagu ka staadioni puhul, pole asja tehniline pool ja ka muud asjaolud endale piisavalt selgeks tehtud. Seda ajalehes selgitada võtaks liiga palju ruumi, kuid näost näkku pole linna uue juhtkonnaga õnnestunud  kohtuda. Tundub, et neile meeldib pigem pimeduses kobada kui asjaolud selgeks saada.

Uue volikogu esimehe ja linnapea üleskutsed koostööks opositsiooniga, st ilmselt meiega, on pigem õõnsad loosungid, millel pole sisulist katet.

Aga võib-olla polegi uuel linnavalitsusel vaja mingit infot, sest mis see kolm kuud ära istuda ikka ei ole, kui linnas tehtavad tööd on ette valmistatud, enamik lepinguid sõlmitud, haridusasutuste remont, teede ja tänavate ehitus ning pindamine, raudteeäärse ala korrastamine ja muud tööd on ammu plaanitud ja saavad teoks, olenemata eriliselt uuest linnavalitsusest. Oluline oleks aga, et nad suudaksid ette valmistada projektid ja tegevused uuele novembris ametisse asuvale linnavalitsusele, et linna arengus ei tekiks seisakut.

Meie koos Viktor Svjatõseviga püüdsime linna elu edasi viia ja ma arvan, et selle ligi kolme aasta jooksul see ka õnnestus. Linna tänavad on muutunud paremaks, kesklinnas on võimalik autot parkida, hooneid on korrastatud, veetrasse on ehitatud, linnas toimus juba teist korda jaanituli ja palju muud. Kõike, mida oleks soovinud teha, kahjuks ei jõudnud. Üheks põhjuseks on kindlasti rahaliste vahendite nappus ja teiseks see, et kolm aastat on linna arengus kaunis lühike aeg. Paljusid töid ja tegemisi tuleb ette valmistada pikemalt kui üks valitsemisperiood. Hea näide on uus mahukas veemajandusprojekt, millega sai tegeldud kaks aastat ja kui nüüd asi seisma ei jää, siis ehitamiseks läheb ehk 2008. aastal.

Kas meil õnnestub plaanitud kavad ja mõtted ka ellu viia, otsustate teie, kaaslinlased, juba sügisel

Selle põhjuseks, et linnapeale ja arengu-majanduskomisjoni esimehele Ants Priile avaldati umbusaldust ja mind vabastati päevapealt, ei olnud kahtlemata puudused töös. Tegelikuks põhjuseks oli siiski poliitiline võimuhaaramine. Kolm kuud enne linnavolikogu valimisi oli see ikka kaunis totter tegu.                                                                                           

 Lõpetuseks tahaksin selgitada veel ühe isikliku asja, mis ei ole küll päris  ajaleheteema. Paljud linnaelanikud on mulle ja mu lähedastele esitanud küsimusi minu  tervise kohta. Märtsi lõpupäevil oli mul puusaoperatsioon. Tavaliselt ollakse sel puhul haiguslehel 3-4 kuud. Palusin ennast varem tööle suunata, sest tundsin vastutust pooleliolevate tööde eest ning sain aru, et linnapeal läheb üksinda olukord keeruliseks. Mai lõpul tekkis kriis linna valitsemisel ja olin sunnitud juunis linnapead asendama. Kahe mehe tööd üksinda teha on siiski keeruline ja koormav ja kahjuks vigastasin sel perioodil haiget jalga uuesti. Nüüd on kolm kuud aega mõtteid koguda ja jalg peaks ka varsti tervenema.

AARE OLGO, Keskerakond
Jõgeva abilinnapea 2002-2005

blog comments powered by Disqus