Sportlik sõbrapäev Kamaris

Esku-Kamari Kool on eripärane sellegi poolest, et koolimajad asuvad kahes külas: Eskus õpib kuues klassis üle poolesaja ja Kamari neljaklassilises osas 14 last. Vahetevahel sõidavad liitkooli lapsed teineteisele külla sõprust ja ühise kooli tunnet süvendama. Sõbrapäeval tuldi kokku Kamari vana koolimaja taha tiigi äärde suusa-, kelgu- ja slaalomivõistlustele. Autasusid ? Kamari kooli 170. aastapäeva sümboliga kellukesi ja savist medaleid ? jagus sõbrapäeval kõigile. Täna tulevad Kamari lapsed Eskusse vaatama lasteteatri etendust “Seitsme maa ja mere taga”.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus