Spordiliit Kalju mõtleb kehale ja vaimule

Jõgevamaa Spordiliit Kalju koordineerib sporditegevust Jõgeva maakonnas ja korraldab ka maakondlikke spordiüritusi. Kolmel viimasel aastal (2016 – 2018) aitas spordiliidu poolt Jõgevamaa rahvale pakutavaid suviseid ja talviseid sportimisvõimalusi avardada Leaderi programmist rahastatud projekt. Spordiliit pakkus seeläbi sportimisvõimalusi ja kutsus kaasa mõtlema.


Projekti raames toimusid Jõgevamaa suvemängud ning kahed maakonna sportlikud suvepäevad, samuti uisu- ja suusakuud. Jõgevamaa XXII suvemänge peeti 2016. aastal 2.–4. juunini Tabiveres. Kavas oli 11 spordiala ning osales üheksa omavalitsust. Üldarvestuses jõudsid esikolmikusse Jõgeva ja Tabivere vald ning Põltsamaa linn.

Jõgevamaa I sportlikud suvepäevad leidsid aset 19.–20. augustini 2017 Peipsi-äärses Sääritsa külas Aarde villas. Suvepäevadel osales omavalitsuste ametnikke, volikogude kultuurikomisjonide liikmeid, õpetajaid, treenereid jne.

Maakondliku vaimu virgutamine

 Peale sportlike ettevõtmiste peeti mõttetalguid, millel osalesid ka Eestimaa Spordiliidu Jõud, Eesti Koolispordi Liidu ja Jõgevamaa Spordiliidu Kalju esindajad. Arutleti, kuidas tuleks korraldada sporditööd pärast haldusreformi.

Jõgevamaa II sportlikud suvepäevad, mis toimusid 17.–18. augustini 2018 Põltsamaa lähedal Pihla puhkemajas, olid esimestele jätkuks. Võeti ette viietunnine kanuumatk Põltsamaa jõel, ent peeti taas ka mõttetalguid. Uued suured omavalitsused olid selleks ajaks juba üle poole aasta toiminud ning oli huvitav kokkuvõtteid teha, kuidas sporditöö ühes või teises piirkonnas käivitunud on, mida on rõõmustavat, millised on murekohad jne.

Suvepäevad andsid spordiga seotud Jõgevamaa inimestele muu hulgas võimaluse üksteist paremini tundma õppida (aga see tuleb edaspidises koostöös kasuks) ja tugevdada ühtse maakonna tunnetust, sest pärast maavalitsuste kaotamist vajab maakondlik vaim virgutamist.

Nagu eelpool öeldud, toimusid projekti raames ka uisu- ja suusakuud. Uisukuud kestsid 2017. aasta 10. jaanuarist 10. veebruarini ning 2018. aasta 25. jaanuarist 28. veebruarini. 2017. aastal rajati uisurada Kuremaa järvele ja see leidis elavat kasutamist. Kuremaa järvel oli plaanis läbi viia ka Kalevipoja uisumaraton, ent viimasel hetkel enne väljakuulutatud maratonipäeva jõudis kohale soojalaine ning allikakohtades sulas jää auklikuks. Ka maratoni edasilükkamine ei aidanud: ilmaolud ei paranenud.

Uisukuud sulailmade kiuste

  1. aasta uisukuul ei õnnestunudki Kuremaa järvele uisurada teha ja uisukuu toimus hoopis Adaveres. Ehkki uisukuude ajal toimus ka võistlusi, oli projekti eesmärk eelkõige rajad korras hoida ja inimestele uisutamisvõimalust pakkuda.

Ka suusahuvilisi ei jäetud vaeslapse ossa: Põltsamaa külje all asuvatel Kuningamäe suusaradadel toimus kaks suusakuud: 15. jaanuarist 15. veebruarini 2017 ning 25. jaanuarist 1. aprillini 2018. Nagu kuupäevadest nähtub, kujunes teine suusakuu tegelikult kuust märksa pikemaks. Ilmaolud soosisid lume püsimist ja kunstlumest põhjaga Kuningamäe rajad olid ka ilmastikukindlamad. Ka suusakuude puhul kulus projektiraha radade ettevalmistamisele, antud juhul eelkõige kunstlume tootmisele. Eesmärk oli pakkuda spordihuvilistele suusatamisvõimalust kogu talve jooksul.

JSL Kalju käivitatud rahvaspordialast projekti toetas  Leaderi programm kokku 10 085 euroga. Projekti kogumaksumus oli 11 215 eurot. Maakondlikus projektis olid Kalju partneriteks Tabivere Rahvaspordiklubi, Palamuse Spordiklubi, Jõgeva vald ja SA Põltsamaa Sport.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus