Spordiklubi Tähe sai Jõgeva linnalt poole taotletud summast

Üheksakordne Eesti meister saalihokis, üheteistkordne karikavõitja ja Euroopa karikavõistlustel seitsmendaks tulnud spordiklubi Jõgeva Tähe sai soovitud  92 950 krooni asemel Jõgeva linnalt 46 500 krooni toetust. SK Tähe juhatuse esimehe Marko Saksingu sõnul muudab selline otsus käesoleval hooajal Eesti ja Läti meistrivõistlustel osalemise väga keeruliseks.  

Jõgeva linnavolikogu istungil oli arutlusel SK Jõgeva Tähe taotlus, milles paluti eraldada 92 950 krooni uue hooaja osavõtumaksude tasumiseks. Sellest summast küsiti Eesti Saalihoki Liidule tasumiseks  59 000 krooni (22 000 esindusmeeskonna,  21 000 esiliiga võistkonna ja 16 500 krooni noortevõistkonna osalemise eest Eesti meistrivõistlustel). Läti Saalihoki Liidule maksmiseks sooviti 33 450 krooni. Taotluses oli märgitud,  et ainuüksi  uue hooaja alustamiseks kulub 200 000 krooni, ja juhitud  tähelepanu  klubi väga raskele  majanduslikule olukorrale.   Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Rainer Võsaste ja rahanduskomisjoni esimees tegid ettepaneku rahulda taotlus 50 protsendi ehk 46 500 krooni ulatuses. Volikogu liige, SA Jõgeva Haigla juhataja Peep Põdder tegi ettepaneku rahuldada taotlus täies ulatuses, võttes raha linna mainekujunduseks mõeldud eelarverealt. Põdderi ettepanekul  viidi mõlema variandi  osas läbi nimeline hääletamine. Tähe taotluse täiemahulise rahuldamise poolt olid Maido Mägi Rahvaliidu, Aare Olgo, Liisi Poom, Ants Prii, Peep Põdder ja Heli Raevald Keskerakonna  ja Jaano Terras Reformierakonna fraktsioonist, vastu aga Raivo Meitus, Ahto Metting, Maie Männik, Meelis Pauklin, Jüri Toit ja Rainer Võsaste Reformierakonna, Taisto Liivandi, Priit Põdra ja Kalle Piiskoppe Isamaa ja Res Publica Liidu ning Airi Rütter ja Uno Veski Rahvaliidu fraktsioonist. Volikogusse kuuluv SK Jõgeva Tähe juhatuse esimees, reformierakondlane Marko Saksing  ise ei hääletanud.

„Lootsime ikka, et saame kogu soovitud raha, sest tõime välja selle kasutamise konkreetsed eesmärgid. Uuel hooajal alustasime  mängimist Läti liigas, sest selle seadis üks sponsoreid toetuse maksmise tingimuseks. Kui aga peaksime Eesti meistriliigast loobuma, toob see kaasa Eesti Saalihoki Liidust väljaheitmise.  Rahvusvahelise Saalihoki Liidu loaga on aga Eestist ainult meie klubil võimalus kahtedel meistrivõistlustel osaleda.  Kokku hoida pole aga Tähel praegu võimalik millegi arvelt,” rääkis Marko Saksing.

„Me oleme uhked Tähe saavutuste üle, kuid keerulistel aegadel kipume meie spordielu visiitkaarti unustama. Meil oli ka konkreetne rida, kust Tähe jaoks raha võtta. Mainekujunduse teema võib ju edasi lükata, laste ja noorte sportimisvõimalused on aga äärmiselt vajalikud. Isiklikult olen iseäranis nördinud, et kogu taotletud summa  eraldamisele olid vastu mõlema gümnaasiumi direktorid, samuti arstid Meelis Pauklin, Maie Männik ja Kalle Piiskoppel, kellele laste tervis ja  tervislikud eluviisid peaksid olema eriti südalähedased.  Austan sügavalt Uno Veskit kui Jõgevale jäähalli ehitamise algatajat ja eestvedajat. Aga temagi tõstis vastukäe, sisuliselt on saalihoki aga üks hoki alaliike,” rääkis Peep Põdder.  

„Saalihoki on vaieldamatult Jõgeva üks visiitkaarte.  Leian, et linn on Tähet toetanud niipalju, kui maksimaalselt võimalik, ja toetab ka edaspidi. Praegu oli aga taotluse viiekümneprotsendiline rahuldamine reaalsusest lähtuv ainuvõimalik otsus,” ütles volikogu aseesimees Kalle Piiskoppel

„Ma ei eita Tähe saavutusi. Praegustes oludes klubi toetamine kogu soovitud summaga oleks aga ebaõiglane teiste eluvaldkondade suhtes,” väitis Airi Rütter.

Jõgeva linnapea Kalmer Laini sõnul oli taotlus igati põhjendatud. „Me  pole saanud rahaliselt SK Tähet toetada sellise summaga, mida on eelarve menetlemise käigus taotletud ja meie soovinud eraldada. SK Tähe osaleb  Eesti meistrivõistlustel seitsme võistkonnaga ja see nõuab palju vahendeid. Meie kõige populaarsema spordiala jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja kõikidele noortele võistlusvõimalust pakkuda. Kuna aasta hakkab lõppema, siis on ka raha otsakorral. Samas on hea meel, et majanduslangusele vaatamata tegeleb spordiklubi paljude noortega. 2010. aastal on Tähele eraldatud 190 000 krooni, lisaks on võistkonda premeeritud  15 000 krooniga eduka osalemise eest Eesti meistrivõistlustel. Võistkonna treeningud spordikeskuses Virtus on tasuta ja treener saab töötasu SA Jõgeva Sport eelarve kaudu,” rääkis linnapea, kes peab

oluliseks ka kogukondlikku toetust. „Selleks on ka toetus ettevõtetelt. Sel puhul peaks aga kasu olema kahepoolne ja selles valdkonnas on teha palju. Teine kogukondlik  osa peaks tulema spordisõpradelt, kes saavad oma panuse anda võistlustele pileteid ostes. Kolmas kogukondlik osa on treeningutel käivate laste vanemate osalus. Tean, et peredel on praegu raske, kuid laste huvitegevuse eest ei tohiks kellegi kahju maksta olla,” rääkis Lain, lisades, et kõige  reaalsem on Tähe rahastamise probleeme arutada detsembrikuu volikogus, kui on  teada 2010. aasta eelarve laekumised ja  tehtud kulutused.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus