Spordiklubi Jõgeva Tähe minevik ja olevik. Kas ka tulevik?

Tähes treenib kokku kaheksa võistkonda ning klubil on tõsine tahtmine olla spordimaastikul arvestatav tegija ka tulevikus. Kõige professionaalsemale tasemele on jõudnud Tähe esindusmeeskond, kes on tulistes heitlustes välja võidelnud kaheksa kuldmedalit ja neli hõbemedalit Eesti meistrivõistlustelt ning mitmed karikad kodumaistelt ja rahvusvahelistelt võistlustelt.

Ainult entusiasmist spordimaastikul läbilöömiseks paraku ei piisa, vaja on ka majanduslikke ressursse. Väikelinna klubil neid aga napib. On küll olemas head mängijad ja treener, samuti treenimistingimused, ent puudu jääb finantsilisest võimekusest muretseda varustust ja osaleda võistlustel. Sportlase oskuste omandamiseks ja nende lihvimiseks on aga vajalikud nii regulaarsed treeningud kui ka rohke võistlustest osavõtt.

Tähe esindusmeeskonnale on pakutud uut väljakutset ? osalemisvõimalust Läti lahtistel meistrivõistlustel, kus saaks oma võimeid hästi proovile panna ja uusi kogemusi omandada.

Tippsporti jõudnud Tähe esindusmeeskonnal lasub suur vastutus kogu klubi arengu eest. Esindusmeeskonna edu on heaks eeskujuks klubi teistele võistkondadele, kes näevad, et tubli tööga on võimalik saavutada suurepäraseid tulemusi.

SK Tähe on pikka aega olnud taimelavaks nii teistele Eesti kui ka välismaa saalihokiklubidele, kuhu Tähest võrsunud mängijad on Jõgeva spordivaimu edasi kandnud.

Sageli diskuteeritakse noorte vaba aja veetmise võimaluste üle. Tähel on selles valdkonnas välja pakkuda silmaga nähtavad teod. Saalihoki sobib suurepäraselt vaba aja sisustamiseks noortele, kellel kipub energiat üle jääma. Meeskonnas, kus koos treenitakse, õpitakse ka üksteisega arvestama.

Spordiklubi Tähe on kujunenud Jõgevamaa kaubamärgiks ja tema uhkuseks. Klubil on mitmeid toetajaid, kellele mängijad südamest tänulikud on. Jõgeva linn toetab klubi ligikaudu 200 000 krooniga aastas. Kindlasti leidub aga veel firmasid ja üksikisikuid, kellele on sport südamelähedane ning kes on valmis andma oma võimetekohase panuse Jõgeva saalihoki püsimiseks ja viimiseks uute võitudeni. Toetades sporti, toetame terveid eluviise ning loome üheskoos oma kodukandi spordilugu.

Kutsume kõiki meie spordi käekäigu üle muret tundvaid jõgevamaalasi panema õlga alla meie spordiklubile Tähe!

VIKTOR SVJATÕ?EV, Jõgeva linnapea
MARKO SAKSING, SK Tähe juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus