Sotsiaalkomisjon oli väljasõidul Jõgevamaal

Riigikogu sotsiaalkomisjon oli kolmapäeval väljasõidul Jõgevamaal, külastati Jõgeva naiste varjupaika, Jõgeva haiglat, tervisekeskust Põltsamaa Tervis ja hooldekodu Põltsamaa Kodu. Kell 10 kogunes komisjon Jõgeva maavalitsuses, et arutada huvigruppidega ohvriabi seaduse muutmise eelnõule esitatud muudatusettepanekuid. Istungile kutsuti naiste varjupaikade, Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti, sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi esindajad. Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul puudutavad mitmed muudatusettepanekud uut naiste tugikeskuse teenust, mis on seni olnud reguleerimata. Ohvriabi seadus sätestab riikliku ohvriabi, naiste tugikeskuse teenuse ja lepitusteenuse korralduse. Samuti reguleerib seadus ohvriabiteenust inimkaubanduse ohvrile ja seksuaalselt väärkoheldud alaealisele, psühholoogilise abi kulu hüvitist ning vägivallakuriteo ohvritele riikliku hüvitise maksmist.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus