Sotsiaalkindlustusamet tunnustas tugiteenuste osutajaid

Sotsiaalkindlustusamet andis eelmisel nädalal rahvusvahelisel puuetega inimeste päeva raames Viru konverentsikeskuses toimunud virtuaalsel tunnustusüritusel üle tänukirjad 22 silmapaistvale raske ja sügava puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale. Tunnustuse sai ka Siimusti lastekeskuse Metsatareke lapsehoidja Maarika Pluum.
Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juht Marta Rohtla tänas kõiki tugiisikuid ja lapsehoidjaid. „Laste toetamine võib teine kord olla keeruline, emotsiooniderohke ja füüsiliselt väsitav, kuid mitte miski ei ületa seda tunnet, mida lapse edusammud ja rõõm teda toetavale inimesele annavad. Toetajate toetamine on samuti väga oluline,“ rääkis ta.
Sel aastal tunnustas sotsiaalkindlustusamet kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujate esitatud 22 tugiisikut ja lapsehoidjat. Tunnustuse saajate hulgas oli nii pere- ja tugikeskuste kui ka omavalitsuste töötajaid. Kõiki neid ühendas oma tööle pühendumine, avar silmaring ja uuendusmeelsus.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus