Sotsiaalkaitseminister tunnustas Vaike Pärna ja Eino Veskist

Neljapäeval, Estonia Talveaias ,sotsiaalkaitseminister Kaia Iva korraldatud tänuüritusel eakatele vabatahtlikele, pälvisid tunnustuse ka Jõgeva kauaaegsed kooliõpetajad Vaike Pärn ja Eino Veskis.


 Nad käivad aastaid vabatahtlikuna abistamas Jõgeva sotsiaalkeskuse Elukaar elanikke, kellega vesteldes räägitakse möödaniku ja tänastest sündmustest, arutakse ajalehtedes kirjutatut, hoitakse korras sotsiaalkeskuse raamatukogu. Tunnustamiseks tegi ettepaneku Elukaare juhataja Heli Raevald.

“Tunnustamisüritus oli väga südamlik. Meeldiv, et neljakümne kahe tunnustatu hulgas oli mitmeid mehi, kellest vanim üheksakümne aastane,” ütles Vaike Pärn.

Tänusündmusele kutsutud vabatahtlikud said kingituseks pleedid. “Tegemist on inimestega, kes on eeskujuks nii omaealistele kui ka noortele, heade kodanikega, kes on järjepidevalt panustanud oma energiat ühiskonna teenistusse,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Üleriigilist tänuüritust vanemaealistele vabatahtlikele korraldatakse 1997. aastast.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus