Sotsiaaldemokraadid nõuavad töölepinguseaduse eelnõu tagasivõtmist


*SDE teeb Sotsiaalministeeriumile ettepaneku saavutada kolmepoolsed kokkulepped koos tööandjate ja töötajate esindajatega töösuhete olulistes küsimustes;
*SDE nõuab töötuskindlustuse hüvitise määra tõstmist. 3000 kroonine keskmise töötuskindlustushüvis ei ole piisav sissetulek töö kaotanud isikule uue töö otsimise ajaks;
*Mitmekordistada töötajate tööalase täiend- ja ümberõppe mahtu ja luua vastav üleriiklik ülikoole ja kutseharidusasutusi kaasav süsteem;
*Vabastada tööandjad tasemeõpe erisoodustusmaksust;
*Luua tingimused paindlike töövormide nagu osaajatöö, kaugtöö jmt. rakendamiseks, et arvestada kaasaegse maailma töö iseloomu muutusi;
*Anda suurem roll tööandjate ja ametiühingute kollektiivlepingutele.

Kadi Pärnits,
SDE volikogu juhataja

blog comments powered by Disqus