Sordiaretusinstituut nüüdisajastas oma töökoja ja laboratooriumi

Jõgeva Sordiaretuse Instituudis renoveeriti töökoda ja laboratooriumihoone, mida varustab nüüd soojaga eraldi katlamaja. Tänu tehtule tekkis võimalus kokku hoida kulusid, paranesid töötingimused ja ka hoonete väljanägemine.  

“Jõgeva Sordiaretuse Instituudi laborihoone valmis möödunud sajandi seitsmekümnendate aastate algul ja töökoda kaheksakümnendate aastate lõpul. Mõlemad hooned said sooja ühest katlamajast. Jõeäärsest asukohast tingituna  tuli kõrgvee ajal vesi trassi ning jahutas maha kogu küttesüsteemi. Remondi  käigus paigaldati aga laborile iseseisev katlamaja, mis loodetavasti toob kaasa märkimisväärse kulude kokkuhoiu,” ütles instituudi direktor Mati Koppel. 

Töötingimused hubasemaks

“Töökojal asendati ka kõik vanad aknad ja uksed uutega ning soojustati katus. Endise tehnoloogia järgi ehitatud lamekatused ei pidanud kuigi hästi sooja. Suuresti sel põhjusel oli näiteks talvel, kui termomeeter näitab väljas -20 kraadi, mõnes töökojaruumis temperatuur nulli lähedal või isegi kergelt miinuses. Nüüd on aga masinaid hooldavatel ja remontivatel  meestel loodetavasti ka talvel talutavad töötingimused,” lisas Koppel.

Laborihoones soojustati tema sõnul seinad ja lagi. Selle hoone renoveerimine lõppes juba varem ning on tunda, et ruumides on soojem.

“Silmas pidades seda, et mitmed analüsaatorid töötavad normaalselt vaid vähemalt 20 plusskraadi  juures, võib öelda, et laboris paranesid tingimused ka teadustööks. Kui enne pidi piisava soojuse tagamiseks mõnikord lisaradiaatoreid kasutama, siis nüüd pole seda enam tarvis teha,” märkis Jõgeva SAI direktor. 

Raha CO2 kvoodi müügist

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi töökoja ja laborihoone uuendamiseks kulus kokku ligi 160 000 eurot ning põhiosa sellest rahast laekus CO2 kvoodi müügist. Laboratooriumi uuendas täielikult aktsiaselts Jõgeva Ehitus. Töökojale paigaldas sama firma uksed ja aknad, katusetööd tegi aga Ida-Virumaa ettevõtte Katevara Grupp OÜ

“Küttekulude kokkuhoiu ja töötingimuste paranemise kõrval on renoveerimistööde tulemuseks ka kahele olulisele hoonele ilusama väljanägemise andmine, mis nii meie töötajatele kui ka külalistele usutavasti parema meeleolu loob,” lausus Mati Koppel.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus