Sordiaretajad ja Põllumajandusuuringute Keskus tihendavad koostööd

Eile sõlmisid Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) ja Jõgeva Sordiaretuse Instituut pikaajalise koostöölepingu.

Sordiaretusinstiduudi direktori Mati Koppeli ja PMK direktori Kalle Talviste allkirjastatud dokument jääb raamlepinguks juba olemasolevatele ning tulevikus sõlmitavatele lepingutele. “Senised meievahelised pisikesed lepingud on piirdunud vaid mõne katse või analüüsi tegemisega. Leping on aluseks ka uute valdkondade, näiteks agrometeoroloogia-alaseks koostööks. Tahame teha rohkem ühiseid katseid erinevates mullastiku- ja ilmastikupiirkondades, et vaadelda ja võrrelda, kuidas  need erinevused mõjuvad aretistele. Tihedam koostöö võimaldab  suurendada katsematerjalide analüüsimise mahtu, on ju PMK-l küllaltki suured ja moodsad laborid. Oluline on ka töötajate  vastastikune täiendkoolitus. Täna sõlmitud raamlepingul on ka majanduslik kasu ? koostöö on odavam ja teineteist õpetades ning kogemusi jagades oleme targemad,” rõhutas Mati Koppel.

  Kahe teadusasutuse vahelise koostöölepingu allkirjastamise tunnistajaks oli ka põllumajandusminister Ester Tuiksoo.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus