Sordiaretajad aastaseminaril

Jõgeva Sordiaretuse Instituut ja eri maakondade põllupidajaid saavad igal aastal kokku vähemalt neli korda: veebruaris aastaseminaril ning juunis, juulis ja augustis heintaimede, teraviljade ning kartuli ja köögiviljade põllupäevadel. Sordiaretusinstituudi direktor Mati Koppel peab selliseid kokkusaamisi mõlemale poolele kasulikuks: teadlased saavad tagasisidet oma töö ja uute sortide kohta, põllumehed aga uut infot katsetulemustest, agrotehnikast, taimekaitsest ja muust. Üleeilsel seminaril esitati paarkümmend ettekannet, näiteks suvinisu ja kaera sordilehel olevate sortide katsetulemustest, teraviljade ja rapsi seemnekasvatusest ja uutest sortidest, kartuli agrotehnika katsete tulemustest eelmisel aastal ja teraviljade taimekaitsest. Ettekannetele järgnesid arutelud.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus