Sõpruse, stiili ja vaimukuse nädal Lustivere koolis

Et T.O.R.E. liikumine tegeleb peamiselt vägivallavastase propagandaga, leidsid selle aktivistid, et parim viis oma tegevust kooliperele tutvustada on korraldada sõbranädal, mis suudaks haarata kogu kooli.

“Ongi tore kool”
Nii kinnitasid nädala idee algatajad ja ettevõtmiste ühed eestvedajad, üheksanda klassi õpilased Maiki Uusküla ja Kaie Parm pärast seda, kui Vooremaa rahval oli olnud meeldiv võimalus kaasa elada nädala tippürituseks kujunenud sõbra moeshowle, millel tegid kaasa kõik õpilased alates neljandast klassist.

Elevus, sära ja vaimukus vallandus võimla seinte vahel iga klassi etteaste järel järjest enam. Võimlas, kuhu koolipere ikka suuremate ettevõtmiste puhul koguneb, istus seekord pingiridade keskel ka õpetajatest ja kooli töötajatest ˛ürii.

Hindajate ülesandeks ei olnud mitte esinejaid pingeritta seada, vaid otsustada, kes kuuest etteastunud klassist oli kõige üksmeelsem, loomingulisem, humoorikam, stiilsem, edasipürgivam või rõõmsameelsem. Nagu sõbra moeshowle kohane, ei saanud kaotajaid olla.

Teema, mis stiilis riietuda, oli varem igale klassile teada. Iseasi, kuidas see esinemisel välja mängiti. Tegelikult liikus terve päev koolis igasugustes veidrates riietes tegelasi, mõned klassijuhatajatestki olid oma klassi õpilaste stiili meelsasti omaks võtnud. Nii kujutas neljas klass endast motomehi, viies diskolisi, kuues räppareid, seitsmes beibesid, kaheksas mafioososid ning üheksas nohikutest koolilapsi.

Võimla seinu ehtisid teemakohased plakatid, millega iga klass oli üles näidanud oma leidlikkust, andekust ja head tahet. Nagu hiljem selgus, tunnistati nädalast kokkuvõtete tegemisel parimaks kaheksanda klassi plakat “Sõbrakäsi”. Kõige nähtavamal kohal ilutses aga kogu nädala võimlas suures kirjas lause: “Tore, kui kõikjal on T.O.R.E.”. See on ühtlasi koolis T.O.R.E. liikumise moto.

Reedel tehti koolis nädalast kokkuvõtteid, jagati tiitleid ja peeti sõbrapäevapidu.

Midagi vahvat kõigi jaoks
Nädala esimesel päeval kõneldi kooliperele sellest, mida liikumine endast kujutab. Tervitama oli tulnud liikumise ülemaakonnaline projektijuht Kätlin Kruus. Teisipäeval korraldati mängudepäev algkassidele, kus liikumise aktivistid mängisid koolipere väiksemate liikmetega vahetundide ajal mitmesuguseid mänge.

Kogu nädala jooksul lahendati koolis ka teemakohast ristsõna jne. T.O.R.E. rühma liikmed, keda on kokku 15, käisid nädala jooksul kõikides klassides kõnelemas teemal “Sõprus”.

Nädala lõppedes võis Maiki Uusküla liikumise eestvedajana kinnitada, et üritus oli kogu koolile igati positiivselt mõjunud, aidanud isegi mõningaid eelarvamusi kummutada ja toonud T.O.R.E.-sse uusi liikmeid.

Eriti rõõmustas asjaosalisi see, et nädala tegemistest olid vaimustunud ka suuremad poisid, kes tavaliselt seesugustesse ettevõtmistesse üpris kriitiliselt suhtuvad.

Liikumise põhituumik on koolis tegutsenud viimasel paaril aastal ning koostööd tehakse enamasti ka õpilasomavalitsusega. Tugiõpetajaks valiti Riina Paluoja ning kaasa lööb ka huvijuht Milvi Magus. Kokku saab T.O.R.E. rühm kaks korda kuus ning harilikult mõeldakse siis välja midagi vahvat ka teiste koolikaaslaste jaoks.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus