Sõpruse pargi alune maa võiks jääda riigi omandisse

 

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil oli juttu sellest, et Põltsamaa linna territooriumil paikneva looduskaitse all oleva Sõpruse pargi alune maa võiks kuuluda riigile.  

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul on Sõpruse park oma tähenduselt palju suurem kui ainult ühte omavalitsust ja piirkonda hõlmav objekt. Seda teemat on arutatud sihtasutuse Põltsamaa Sõpruse Park nõukogus ja Põltsamaa linnavalitsuses ning leitud, et pargi hooldamise ja oskusteabe osas on olukord probleemne.

Jaan Aiaots rääkis, et Sõpruse pargi alune maa kuulub riigi omandisse, kuigi see ei ole kinnistuna vormistatud. Tema meelest võiks see maa ka edaspidi riigi omandisse jääda ja riik oleks seega ka pargi hooldaja ja selle eest vastutaja. Sõpruse pargile  võiks haldaja määrata keskkonnaministeerium ning selleks võiks olla Riigimetsa Majandamise Keskus.

Jaan Aiaots peab mõistlikuks minna kõnealuse protsessiga edasi samm-sammult. Kõigepealt võiks Põltsamaa linn saata vastavasisulise taotluse Jõgeva maavanemale ja kui maavanem seda aktsepteerib, jõuaks see temalt edasi keskkonnaministeeriumi. Jaan Aiaots on enda sõnul maavanemaga sellel teemal ka vestelnud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus