Soovitused sulaveekahjude ärahoidmiseks

Seoses kevade ja sulailmade saabumisega tuletab If Kindlustus kõigile meelde, et  targalt tegutsedes on võimalik suuremaid sulaveekahjusid oluliselt vähendada. Tänavu talvel maha sadanud suur lumekogus on hakanud sulama, küsimus on vaid selles, kui kiiresti. Kui samale ajavahemikule lisanduvad ka vihmasajud, võivad tekkivad kahjud olla väga suured. Et kauaoodatud kevade saabumine kulgeks ohutult, annab If Kindlustus mõned praktilised soovitused:

– Eemaldage lumevallid hoone seinte äärest, et sulavesi ei tungiks maja konstruktsioonidesse;
– Kortermajade viimaste korruste kodudele tekkinud veekahjustused on tihti tingitud sellest, et lume sulaveele ei ole tagatud korralikku äravoolu katuselt.

Üleujutusohu korral teisaldage elektririistad, olmeelektroonika ning väärisesemed kõrgemale, et kaitsta neid võimalike veekahjustuste eest;

i
– Emotsionaalset väärtust omavad esemed soovitame hoida kindlas kohas, et nad ei saaks kahjustada. Nende hävimist ei korva miski;
– Koristage kraavid ja puhastage truubid, et ei tekiks sulavee äravoolu takistavaid ummistusi;
– Kui juba eelnevatest aastatest on teada, et liigvee probleem võib tekkida, siis võiks majapidamisse osta tühjenduspumba;
– Kontrollige oma kindlustuspoliisi. Veenduge, et see on kehtiv ning piisavalt ulatusliku kaitsega (sh üleujutuse lisakaitse).

If juhib tähelepanu asjaolule, et lumesulaveest põhjustatud üleujutuste tekitatud kahjude korvamiseks tuleb eluase kindlustada vastavat kaitset sisaldava paketiga. Üleujutuste kaitset sisaldavat superpaketti on võimalik osta sõltumata sellest, millal algab kindlustusperiood. Ettevõtete puhul tuleb osta vastava üleujutuse lisakaitse. Sobiva lahenduse leidmiseks ning kindlustuskaitse laiendamiseks piisab Kindlustustelefoni numbrile 1211 helistamisest. Kahju korral saavad kliendid sellel telefonil ööpäevaringselt nõu küsida.
Nagu kindlustuses tavaks, kehtib kindlustuskaitse ootamatu ja ettenägematu üleujutuse korral. Näiteks ei saa ootamatuks ja ettenägematuks lugeda üleujutust Soomaal piirkonnas, kus paadiga liiklemine on igakevadine paratamatus.

i

HEIDI VILU, If Kindlustuse kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus