Soome lapitöömeistrid tõid Põltsamaale näituse

Põltsamaa lossikompleksi ruumides on korraga näha üks käsitöö- ja kaks kunstinäitust. Lossikompleksi kunstigaleriis saab tutvuda Soome Pisto-rühma naiste lapikunstitöödega ja keldris kunstikooli õpilaste maikuus valminud kursusetöödega  “20 + 3 säravat ideed”.

i

Pisto-rühma  näitust olid Kesk-Eesti kunstigaleriis pART avamas rühma juht Tuula Mäkinen ning sekretär Riitta Grönroos koos abikaasa Hassega. Näituse vahendas Põltsamaale Elle Ikävalko, kes oli avamisel ka tõlgiks.

Kõrged eesmärgid

Soome rühma tegevuse eesmärgiks ei ole ainult harrastuskäsitöö, vaid valmistatakse tehniliselt ja kunstiliselt kõrgetasemelisi lapitehnikatekstiile. Kõrgele seatud eesmärkide saavutamiseks korraldatakse näitusi nii Soomes kui välismaal.
Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa hinnangul on kohalikele inimestele  hariv näha lisaks oma meistrite töödele ka kaugemal tehtut.

Linnapea nentis, et kuigi Põltsamaalgi on lapitehnikameistreid, on põhjanaabrite käekiri teistsugune. Ta kinnitas, Soome lapikunstinäitustele tuleb palju uudistajaid, sest suvisel ajal külastab ka väikest Põltsamaad hulganisti turiste.

Põltsamaa Käsiteokoja perenaine Katre Arula lausus, et Põltsamaa jaoks on tõeline au eksponeerida sedavõrd tugevate käsitöömeistrite töid. Seda näitust on huvilistel võimalik  külastada  ka juuni lõpus Põltsamaal aset leidvate üle-eestiliste käsitööpäevade ajal. Sellist võimalust tasub käsitööhuvilistel  kindlasti kasutada, sest paljusid töid pole veel Soomeski eksponeeritud. Arula tunnistas, et siinsetel lapitöö tegijatel on Soome kolleegidelt nii mõndagi õppida, eelkõige teppimise osas.

Töid on eksponeeritud laias maailmas

i
Pisto-rühma liige Riitta Grönroos on hariduselt bioloog, töötanud Helsingi Ülikoolis õppejõuna ja elanud poolteist aastat Ameerikas. Huvi lapitöö vastu sai tal alguse sealselt käsitöölembeselt naabrinaiselt. Enda sõnul pole ta küll  käsitööd õppinud, ent on seda omal algatusel tegema hakanud ja oma oskusi pidevalt edasi arendanud. Riitta Grönroosi sõnul kutsus teda ja veel ühte rühma liiget ühiselt lapikunstiga tegelema Tuula Mäkinen. Nemad kolmekesi panidki aluse praegusele Pisto-rühmale. Nende näitusi on eksponeeritud mitmel pool Soomes ja korra ka Tallinnas. Põltsamaa kunstikooli galeriisse üles pandud näitus on arvult 14.

Rühma juhi Tuula Mäkineni enam kui 250 tööd on aga eksponeeritud kogu laias maailmas. Tema töödest 14 on pärjatud mitmete auhindadega nii Euroopas kui ka näiteks Jaapanis. Ka teised meistrid on kogu maailmast mitmeid auhindu pälvinud.

Soome meistrite tekstiilide puhul pole enam tegemist vaid lapitööga, vaid  selle tehnika alusel loodava kunstiga. Töödes on olemas nii kompositsioon kui sisu, mis kannavad endas kindlat ideed. Pisto-rühm on loodud 2005. aastal ja see kuulub Soome üleriigilisse ühendusse. Riiklik lapitehnikaharrastajate ühendus asutati Soomes 1990. aastal ja kilde on eri paikades   üle  riigi 82.  

Neli Pisto-rühma liiget elab Tamperes, ülejäänud Espoos, Oulus, Helsingis, Kangasalas, Hattulas, Hyllykallios ja Joensuus.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus