Soome ja Eesti sotsiaalministrid allkirjastavad sotsiaalkindlustuse kokkuleppe

Kokkuleppe eesmärk on võimaldada lepingupooltel jätkata pensionide ja hüvitiste maksmist inimestele ja nende ülalpeetavatele või nende ülalpidamisel olnud inimestele, kellel on ühe lepingupoole õigusaktide kohaselt õigus hüvitisi saada nende isikute elama asumisel teise lepingupoole riiki. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus