Soojad ilmad toovad Jõgeva maakonda teetööd

Selleks aastaks on maanteeamet planeerinud Jõgeva maakonnas kokku seitse suuremat teetööd, mille hulgas on nii teekatte ehitamist kui ka kruusateede remonte. Üks suuremaid töid ootab ees Võtikvere-Mustvee teelõigul, viimasel hetkel arvati aga tööde nimistust välja Puhu-Risti bussipeatuse ümberehitus Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel.


Ilmade soojenedes algavad ka Jõgevamaa teedel ehitus- ja remonditööd. Neist osaga tegeleb maanteeamet, lisaks jätkavad oma teehoiukavade elluviimist ka omavalitsused.

Kruusatee remonti teostatakse sellel aastal Pikknurme-Härjanurme, Torma-Kivijärve, Kivijärve-Varbevere ja Igavere teelõikudel. Teekatte pindamistöid on sellel aastal oodata kokku 32 teelõigul.

21. mail algavate Võtikvere-Mustvee rekonstrueerimistöödega parandatakse teekatte seisukorda ja kandevõimet, et suurendada sõidumugavust ja liiklusohutust. Teeremont hõlmab nii maantee- kui ka linnalõiku.

Kolme kilomeetri pikkusele maanteelõigule ehitatakse uued truubid, kaevatakse külgkraavid ja paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. 1,9 kilomeetri pikkusel linnalõigul parandatakse ohtlikud parkimiskohad, muudetakse ohutuks Peipsi järve poolne parkla ja ristmik, osaliselt tõstetakse ümber tänavavalgustus ja elektrivarustus ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Kogu projekti maksumuseks on hinnatud üle 2,4 miljoni euro. Tegemist on suuremahuliste töödega, mis lõpetatakse alles 22. oktoobril.

Kui algselt oli selleks aastaks planeeritud Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteele Puhu-Risti bussipeatuse ümberehitus, siis seda paraku sellel aastal siiski oodata ei ole.

„Puhu-Risti objekti pole kahjuks võimalik käesoleval aastal korda teha, kuna jalgtee rajamiseks bussipeatuseni on vaja maad juurde saada ning see võtab oodatust rohkem aega,“ selgitas maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus