Sõitke bussiga!

Esimeste nädalatega on uude aastasse sisse elatud ja tundub, nagu  see oleks kestnud juba terve igaviku. On aeg vaadata tagasi  maakonna ühistranspordiga seotud statistikale. Küsitlus toimus eelmise aasta novembris. Suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks vastata, üllatavalt aktiivne osavõtt oli nii paberkandja täitmisel kui ka internetis. Siin on siis tulemused.

Kokku tuli 198 vastatud ankeeti, 88 paberil ja 110 internetis. Mehi 23 protsenti ja naisi 77 protsenti, tööealisi vastavalt 61 ja 67 protsenti, pensionäre kümme protsenti. Hakkaja seltskond – 67 protsenti pidevad bussitranspordi kasutajad. Tööle sõideti 40 protsendil juhtudest  ja muudel eesmärkidel 44 protsenti. Vastates mõisteti sageli ka kaugliine bussisõidu all, aga hea ülevaate saime ikkagi.

Meie inimesed on bussijuhtidega rahul

Rahulolu on järgmiselt. Liinivõrguga pigem ei ole rahul 32 protsenti vastajatest, rahul 35 protsenti  ja kolmeliseks ehk rahuldavaks hindas olukorra 33 protsenti. Bussijuhtidega oli rahul 81 protsenti sõitjatest, ei olnud aga neli protsenti. Busside vanusega oli rahul 54 protsenti vastanutest, 14 protsenti ei ole. Pileti hind on meile ikka väga tundlik teema: 17 protsenti ei ole rahul, 49 protsenti pigem rahul. 34 protsenti pidas tulemust rahuldavaks.

Pileti hind on ka meie jaks oluline, oleme püüdnud hoida selle võimalikult stabiilsena, vaatamata sõitjate arvu vähenemisele. Alles postitasu kehtestamisega Jõgeva linnas on vedajad sellest rääkima hakanud, aga loodame enne uut hanget mitte hakata muudatusi tegema.

Sõidumaa pikkus on viiendikkude kaupa jagunud: 20 protsenti üks-kaks peatust, 27 protsenti kolm-neli peatust jne.

Hea üllatus oli auto kasutamise teema bussireisijate hulgas, tervelt 41 protsenti ütles, et neil on auto kasutamise võimalus ja 59 protsendil see puudus. Selline suhtarv bussikasutajatel iseloomustab päris hästi hetkeseisu.

Inimestele läheb korda

Kui millestki on loodud teatud kuvand, ja ühistranspordist see kindlasti on, siis ei püüagi hakata mingeid müüte murdma, aga pean kiitma vastajaid asjalikkuse eest. Ainult neli-viis protsenti avaldasid vastates oma meelsust, seal oli ka sõnaline vastamise võimalus, aga enamik pidas tõepoolest sisu silmas.

Muidugi sai ka juhitud tähelepanu, et vastata tuleks ikka enda eest, mitte püüda kedagi teist õnnelikuks teha. Lõpptulemuseks on nüüd hea hulk ettepanekuid peamiselt liinide osas, sageli vastukäivad, tihti ajaga kaasas käima panevat. Rahvastiku ja majanduse seis on maakonnas jätkuvalt väga kiiresti muutuv, aga hea on seda teha sellise koostöö vormis ja asjalikult.

Ühistranspordi seisu ei taha hinnata ei heaks ega halvaks, sest kes suudab head või halba defineerida! Pigem peab ütlema, et tasakaal on praegu olemas – täpselt sellise reisijate arvuga liinivõrk, täpselt nii suure raha eest, mis saadud ja just sellise kvaliteediga. Muuta, parandada jõuab, saab alati, aga see toimib.

Seetõttu ei ole ka kaasa läinud rongiliiklusest tulenevate bussiaegade muutmisega. Las raudtee saab oma ajad paika, siis ühtlustame ka võimalikud busside väljumised. Ei saa lasta rongide pärast oma liinivõrku vabalangusse. Tärmin on maikuu, Elroni poolt lubatud ja ka meie uue hanke vormistamise aeg.

Muide, meie uuel voldikul on kõigi maakonnas ühistranspordiga tegelejate pildid, bussijuhtidest mehhaanikuteni, niipaljukest meid ongi. Küsige bussijuhi käest. Head reisimist!

i

HELDUR LÄÄNE, MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus juhatuse liige

blog comments powered by Disqus