Sõidueksamit peaks Jõgeval sooritada saama ka kaugemas tulevikus

Paljud, kel plaanis juhiluba taotlema hakata, rõõmustasid, kuuldes hiljaaegu uudist, et sõidueksamit saab jätkuvalt teha ka Jõgeval. Siinse Ave Autokooli juhi Ave-Lii Libliku sõnul tuleks avalikkuse tähelepanu juhtida aga sellele, et praeguse seisuga säilib sõidueksami sooritamise võimalus Jõgeval 2017. aasta lõpuni. Mis edasi saab, ei tea praegu veel keegi.


Kui algselt oli maanteeametil plaanis oluliselt vähendada nende linnade arvu, kus saab sooritada sõidueksamit, siis pärast suviseid kohtumisi omavalitsuste esindajate ja ettevõtjatega otsustati reformikava muuta ning jätkata kõigis maakonnakeskustes sõidueksamite vastuvõtmist. Tõsi, püsivalt kohapeal viibivate eksamineerijate asemel võtavad tulevikus eksami vastu loodava üle-eestilise eksamikeskuse esindajad, kes hakkavad maakonnakeskustesse väljasõite tegema.

“Eksamineerimisel korruptsiooniriskide ennetamiseks ja sõidueksamite järjekorra lühendamiseks vajalik eksamikeskus on tänaseks ka komplekteeritud ja alustab üle-eestiliselt tsentraalse juhtimise all eksamite vastuvõtmist uuest aastast,” selgitas maanteeameti peadirektor Priit Sauk ameti 7. oktoobri pressiteates. “Liiklusohutuse parandamise eesmärgil planeeritud eksamineerimise koondumine üksnes suurematesse linnadesse tegi paljudele muret. Usun, et saame liiklusohutuse eesmärgid täita ka nii, kui vaatame üle sõiduoskuse nõuded. Noor juht peab oskama korralikult sõita nii linnas kui maanteel. See oli ka üks idee, mida aruteludes meile pakuti. Riiklike sõidueksamite läbiviimisel maakonnakeskustes soovib amet eelistada eelkõige kohalikku autokooli lõpetajat, et vältida eksamiturismi ja anda esimese eksami sooritamise võimalus oma kodukohas.”

Ave-Lii Libliku sõnul oli see, et sõidueksami tegemise võimalus maakonnakeskustes säilis, osalt autokoolide suur töövõit.

“Kui maanteeameti Rapla büroo juuni alguses suleti, siis levis sõnum, et Jõgeva on järgmine koht, kus sama asi juhtub,” meenutas Ave-Lii Liblik. “See oli šokk ja esimese hooga tundus, et asjaga tulebki leppida. Kui aga autokoolid Raplas seljad kokku lõid ning ARK-i büroo ja sõidueksami tegemise võimaluse säilimise eest võitlema hakkasid, saime meie ja paljud teised Eesti autokoolid aru, et meilgi on vaja tegutsema hakata.”

Tulid appi

Ave-Lii Liblik on tänulik endisele Jõgeva abilinnapeale Ants Priile ja Jõgeva maavanemale Viktor Svjatõševile, kes probleemi mõistsid ja omalt poolt abikäe ulatasid: Ants Prii käivitas allkirjade kogumise aktsiooni, Viktor Svjatõšev osales aga mitmel Tallinnas toimunud nõupidamisel, kus probleemi arutati, ja tegi seal kuuldavaks autokoolide hääle.

“Olime maavanemaga pidevalt kontaktis ja enne iga nõupidamist arutasime läbi, millised aspektid seal välja tuua tuleks,” ütles Ave-Lii Liblik.

Tema ise osales Eesti Autokoolide Liidu korraldatud koosolekutel, kus kohtuti maanteeameti juhtkonna esindajatega.

“Saime põhjendada, miks meie meelest ei tohiks sõidueksami maakonnakeskustes sooritamise võimalust kaotada,” ütles Ave-Liis Liblik. “Meie üks põhiargumente oli see, et kui eksam tuleb sooritada Tartus, siis peaksime ka õppesõitu põhiliselt seal tegema. Õpilastel on aga tavakoolis tunnid kolme-neljani. Ja kui siis pärast seda kolme-nelja õpilasega Tartusse sõitma minna ‒ ühekaupa pole neid nii kaugele viia mõtet ‒ jõuaksid noored koju tagasi kella üheksa paiku õhtul ja nii korra või kaks nädalas. Millal nad siis veel järgmiseks päevaks õpivad? Tööl käivate inimestega on sama lugu. Me ei karda Tartus sõita, aga kui tingimused on tehtud vastuvõetamatuteks, pole meil sinna lihtsalt kellegagi minna: inimesed loobuvad juhiluba taotlemast.”

Sõidueksami tegemise võimaluse suurtesse linnadesse koondamise tagajärjel oleksid pikenenud ka eksamijärjekorrad. See oleks jälle töötanud õpilaste kahjuks: kui eksamit tuleb oodata mitu kuud ja õpilane lisa-sõidutunde ei võta, unustab ta õpitu ja põrub eksamil.

“Nn eksamiturism ongi minu meelest vallandunud eelkõige sellepärast, et väiksemates linnades on lühemad eksamijärjekorrad, mitte seepärast, et suuremate linnade inimesed loodavad väikeses linnas eksami lihtsamalt tehtud saada,” ütles Ave Autokooli juht.

Tekitab ebakindlust

Tema sõnul viis suvel tehtud järjepidev töö sihile: Jõgeval ja teistes maakonnakeskustes sõidueksami sooritamise võimalus säilib. Tõsi, esialgu on kindel vaid see, et sõidueksamit saab maakonnakeskustes sooritada 2017. aasta lõpuni. Mis edasi saab, pole teada.

“Ma väga tahaksin, et ka edaspidi jäetaks asjad nii, nagu nad järgmiseks aastaks paika said, aga ma ei ole selles sugugi veendunud. Võib-olla tuleb tuleval suvel uut võitlust alustada,” ütles Ave-Lii Liblik.

Tema sõnul oli tänavune suvi tema jaoks väga pingeline. Puhkus läks enam-vähem “vett vedama”, sest peale koosolekutel käimise tuli rohkesti teha ka põhitööd: kõik, kes juhiloa taotlemise peale mõelnud olid, tulid ruttu kooli, et saaks veel Jõgeval eksami ära teha. Välja ilmusid needki, kes kunagi autokooli pooleli olid jätnud.

“Aga maanteeameti töötajad, kellest otsuste tegemine sõltus, said küll augustis rahulikult puhata. Samal ajal, kui meie teadmatuses “praadisime”,” ütles Ave-Lii Liblik.

Teadmatus tekitab paraku igasuguseid oletusi, kuulujutte ja ebakindlust tuleviku suhtes.

“Kui sõidueksami sooritamine lõpuks ikkagi suurematesse linnadesse üle viiakse, läheb väikeste autokoolide elu kindlasti raskemaks,” ütles Ave-Lii Liblik. “Näiteks praegu ei söandaks me ilmselt selliseid investeeringuid tehagi, nagu me viimasel ajal teinud oleme. Sel kevadel ostsime näiteks uue auto, 2013. aastal valmis meil aga Torma vallas Rääbisel oma libedasõidu rada, mida kasutavad peale meie enda veel kümmekond Tartu, Põlva ja Lääne-Virumaa autokooli. Ühe õpetaja koormus tulebki meil põhiliselt libedasõidu koolitusest.”

Praegu Ave Autokoolis õpilasi igatahes jätkub. Küllap kannustab mõndagi õppurit autokoolis käima teadmine, et tulevikus võib sõidueksami sooritamise võimalus Jõgevalt ikkagi kaduda.

“Talv on väga hea aeg sõiduõppe alustamiseks,” kinnitas Ave-Lii Liblik. “Siis saadakse rikkalikult kogemusi.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus