Sõdurilaulud jõuavad koolidesse

Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõutsi abiga jõuavad need laulud nüüd ka koolidesse üle Eesti, olles osaks noorte põhimõtete ja hoiakute kujundamise protsessist. Kool pole ju üksnes koht, kus saadakse ainult teadmisi, vaid seal edastatakse ka väärtusi.

Tahe otsustab

Sel nädalal alguse saanud sõdurilaulude tutvustamise kampaania kestab Kaitsejõudude Peastaabi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelises koostöös kuni võidupühani. Kaitseväe 87. aastapäevaks koostatud Sõdurilaulik sisaldab 58 laulu sõnu ja noote alates Eesti hümnist ja isamaalistest lauludest kuni rivilaulude ja ajalooliste sõdurilauludeni. Selle juurde käib CD-plaat. Albumil esinevad Revalia Kammermeeskoor, Tehnikaülikooli Meeskoor, Rahvusooper Estonia Poistekoor, Eesti Piirivalve Orkester ja Kaitseväe Orkester.  

Hiljuti Tallinnas sõdurilaulude plaati esitledes osutas kaitseväe juhataja ennekõike kaitsetahte kujundamise ja rahvusliku ühtsuse vaimu loomise vajadusele. Temaga tuleb ainult nõustuda. Relvade ja sõdurite kokkulugemine ei anna tegelikult aimu sellest, kui tugev või haavatav üks rahvas on. Just vaimu tugevus ja sellest tekkinud kaitsetahe on sageli tegur, mis otsustab rahvaste saatuse aastakümneteks või isegi sajanditeks. See vaimu tugevus ja kaitsetahe ei sünni ainult kaitseväes, seda peab looma ja tugevdama ka kool. See sünnib koduse kasvatuse, koolihariduse, ühise ajalootunde loomise ja igapäevase ühise töö käigus. Ja see sünnib ka sõdurilaule lauldes ja kuulates. Nendel lauludel, mis koolidesse jõuavad, on igaühel lisaks sõnadele ja viisile rääkida veel oma lugu, mis on aastakümneid vana. Ja igaüks neist on aidanud kunagi raskel hetkel tõsta meie sõdurite meeleolu ja taastada kaitsetahet. See plaat kujutab endast lisaks tänasele väärtusõpetusele ka ajaloolist materjali ja ajalugu on iga rahva jaoks suur õpetaja.

Kaitsevägi – kodaniku kool

Tahe hoida oma rahvast ja riiki, mis neid laule läbivad, pole tähtsad üksnes kaitseväes, need on tähtsad ka igal pool mujal. Teenistus kaitseväes õpetab arvestamist oma kaaslastega, kohusetunnet, korrektsust käitumises ja austust eesti kultuuri ja riikluse sümbolite vastu. Eesti lipp ja hümn saavad sõdureile lähedasemateks kui teistele. Eesti kool ja kaitsevägi peavad alati hindama mitte üksnes teadmisi ja oskusi, vaid ka põhimõtteid, väärtusi ja hoiakuid. Geniaalsusest pole kasu, kui riigis ei jätku ausust ja truudust. Innovatsioon ei maksa midagi, kui see pole terve eesti rahva teenistuses.  Kaitsevägi on see paik, kus inimene õpib vaatama iseendast kaugemale ja see on lisaks kooliharidusele vajalik kodanikuks kasvamiseks. 

Sellepärast olemegi koostöös kaitseväega edastamas rahvusühtsuse ja kaitsetahte tähtsustamise sõnumit neile noortele, kes peavad saabuvatel aastakümnetel hoidma üleval meie moraalset tugevust rahvusena. Kuulates sellele CD-plaadile talletatud sõdurite lugusid, saab selgeks, et kodumaatunne ei ole noore võitleja silmis mitte mingi abstraktne patriotism, vaid kodumaa tähendab talle neid paiku, kus ta on harjutud käima, kodumaa tähendab sõduri vanemaid kodus ja tema tüdrukut kusagil ülearu kaugel.

Olla valmis oma kodukoha ja lähedaste kaitseks tähendabki patriotismi ja seda Eestis leidub. Nüüd tuleb tegutseda nii, et seda tahet, valmidust ja vaimutugevust jätkuks ka tulevikus. 


Mailis Reps
haridus- ja teadusminister, Keskerakond

blog comments powered by Disqus