SMALL IS BEAUTIFUL ? TIFFENIS KINDLASTI!

Kohtusime aasta eest Austrias St Johanni väikelinnas toimunud kontaktseminaril, mis viis kokku Euroopa väikeste koolide esindajad. Kõneluste käigus sai selgeks, et meil on, mida ühiselt arutada, mille poole koos püüelda ja mida üksteiselt õppida. Tundsime, et koostöö pakub suurepäraseid võimalusi tundma õppida kooli- ja igapäevaelu erinevates Euroopa maades ning vahetada kogemusi kolleegidega.

Ühist kooliarenduslikku projekti koondusid looma koordinaatorina Pauntley Church of England Primary School Inglismaalt ning koostööpartneritena Kjonas Skole Norrast, Scoala cu clasele I-VIII Dicheni Rumeeniast, Volksschule Tiffen Austriast ja Saduküla Põhikool Eestist. Meie koolidel on mõndagi ühist: paiknemine maapiirkondades, õpilaste väike arv, töötamine liitklassidega. Sellest tulenevalt näeme enda ees ka hulgaliselt sarnaseid väljakutseid, millega ühiselt tegutsedes paremini toime tulla loodame.

I projektiaasta teemaks saigi “Minu kool ? Minu keskkond ? Minu väljakutsed?. Kahe kuuga oleme sisse seadnud projekti veebilehekülje www.smallisbeatiful.741.com, kus tutvustame partnerkoole sõnas ja pildis. Käivitumas on foorumid nii õpilastele kui õpetajatele, kus suhtluskeeleks inglise keel. Õpilaste foorumi läbivaks teemaks sel õppeaastal on tähtpäevakombed Inglismaal, Norras, Austrias, Rumeenias ja Eestis. Pakume ka võimalust leida endale isiklik kirjasõber. Õpetajate foorumi teemad lähtuvad ühistest väljakutsetest.

Üheks oluliseks ülesandeks, mida enda ees näeme, on kaasata lapsevanemaid rohkem praktilisse kooliellu. Eestis, aga mitte ainult meil, on vastutustundliku ja igakülgselt arenenud kodaniku kasvatamise ülesanne lükatud suuresti kooli õlule. Ometi oleme veendunud, et kodu ja kooli koostöö oleks see vundament, millele võiks palju tõhusamalt toetuda iga lapse kooliedukus, aga ka areng kõige laiemas tähenduses.

Teine koostööle ärgitav väljakutse on õpetamine liitklassides. Nagu igal asjal siin ilmas, on ka liitklassides õpetamisel oma head ja vead. Kuidas liitklassi tingimustes parimat tulemust saavutada, selleni loodame ühise arutelu käigus jõudagi.

Parim viis partnerkoolide tööga tutvumiseks on kahtlemata külaskäik. Meie esimene projektikohtumine, kus osalesid ka viis Saduküla õpetajat, leidis aset 5.-9. novembril Tiffeni Algkoolis Austrias. Tiffen on umbes 400 elanikuga küla Alpides, kus rohkem kui sajandivanuses koolimajas õpib kahes liitklassis kokku 30 last. Põhikohaga töötab koolis kaks õpetajat, osalise koormusega veel kolm, kellest kaks käivad läbi viimas religiooniõpetuse tunde (eraldi katoliiklastele, keda on 90%, ja protestantidele, keda on 10 % elanikkonnast).

Lapsed olid nagu lapsed ikka ? suhtlemisvalmis, uudishimulikud ja hakkajad. Külastasime koolitunde, mängisime ja tantsisime koos meie õpetaja Eha Niglase pilli järgi. Lustisid nii lapsed kui õpetajad. Lapsi tundides jälgides tabasin end mõttelt, et miski on nagu veidi teisiti kui meil kodus. Hiljem kolleegidega asja arutades selgus, et erinevust olid märganud teisedki: Tiffeni lapsed on rahulikumad ja tasakaalukamad, neil on aega oma tööd ilusasti teha. Vihikudki näevad välja kui väikesed meistritööd. Ehk on rõõmsa-rahuliku töömeeleolu kujunemisel oma osa selleski, et Austrias algklasside lapsi ei hinnata. Kõik, kes usinad ja püüdlikud, saavad ka tubliduse eest kiita. Kooliteed alustavalt lapselt ei oodata ei lugemis- ega kirjutamisoskust, lugemine saab selgeks esimese kooliaasta lõpuks. Inglise keelt õpetatakse alates 1. klassist, kuid kuni 4. klassi lõpuni on tegemist ainult kord nädalas toimuva suulise kursusega. Religiooniõpetust, mis küll praktikas rohkem eetikaga tegeleb, õpivad kõik lapsed.

Kui võrrelda Eesti kooli Austria kooliga, tundub, et meil on õppimisega seonduv pisut nihkes: püüame aina kiiremini, kõrgemale ja kaugemale; kas aga iga väike inimene tõesti ka selleks võidujooksuks valmis on, seda pahatihti ei küsita. Rohkem aega, rohkem süvenemist, rohkem hoolt pisiasjades ? ehk aitaks see ka meie lastel püsida rõõmsate ja rahulikena. Hinne võib küll ju stiimul olla, aga Tiffenis saadakse selleta väga hästi läbi ning koolirõõmust puudust ei tule.

Tiffeni kogukond on kui üks suur pere. Koolijuhataja Barbara Schachneri eestvedamisel külaliste auks korraldatud tervituskontserdil osales kogu külarahvas. Mängis kohalik puhkpilliorkester, laulsid koorid ja ansamblid, erilist lusti pakkus rahvatants noormeestele, kelle juhendajana tutvustas end ühe esineja vanaisa. Lisaks etteastetele ja kõnedele peeti veel heategevusmüüki, mille tulu läks kooli heaks. Müüjad-ostjad olid ikka seesama kohalik rahvas ja kaubaks läksid nii toidukraam kui jõulukaunistused. Sama rahvarohke oli ka Püha Martini päeva tähistamine, kus esinejatena astusid taas üles koolilapsed, abiks olid aga nende vanemad.

Ehkki Tiffeni õpetajad ootaksid lapsevanematelt veelgi aktiivsemat huvi koolielu ja laste tegevuse vastu, tundus nähtu meile lausa ideaalilähedasena. Jäime uskuma, et noorem põlvkond on tõesti kogu kohaliku rahva ühine hool, mure ja rõõm. Eeskuju väärivat oli Austria sõprade juures enam kui küll. Meiegi loodame, et suudame mõne reisilt kaasa toodud hea mõtte tasapisi ellu rakendada.

Tiiu Kirsimäe,
Saduküla põhikooli õpetaja

blog comments powered by Disqus