Sisenõudluse kasv aeglustus märgatavalt

Majanduskasvu aeglustumine oli eeldatavasti tingitud sisenõudluse vähenemisest. Seda kinnitab ka jooksevkonto kiirhinnang. Kaupade väljaveo kasvutempo on püsinud endisel tasemel.

Aasta esimese poolega võrreldes on SKP reaalkasv ehk majanduses toodetud kaupade ja teenuste kogumahu püsihindades mõõdetud juurdekasv pidurdunud. SKP nominaalkasv ehk kaupade ja teenuste jooksevhindades mõõdetud juurdekasv on aga jätkuvalt kõrge, sest muutused majanduses avaldavad palkadele ja hindadele mõju viitajaga.

III kvartalis mõjutas palkade ja eelkõige teenuste hindu seetõttu veel eelmise aasta tugev sisenõudlus.

Eesti Panga hinnangul püsib maailmamajanduse kasv finantsturge haaranud ärevusest hoolimata endiselt kiire. Võrreldes kevadega on maailmamajanduse olukord siiski vähem soodne, sest inflatsioonisurve on oodatust tugevam ning kasvu aeglustumise risk suurem. Eesti Panga prognoosi põhistsenaariumi järgi säilib Eesti ettevõtete konkurentsivõime ning koos välisnõudluse kasvuga jätkub samas tempos ka ekspordi kasv.

Eesti Pank prognoosib 2007. aasta majanduskasvuks 7,3 protsenti, 2008. aastaks 4,3 protsenti ning 2009. aastaks 5,7 protsenti. SKP reaalkasv alaneb 2008. aastal eelkõige kinnisvara väheneva investeerimisaktiivsuse tõttu. Samas peakski just selle sektori kasv kõige enam vaibuma, mistõttu ei ole väiksemal investeerimisaktiivsusel pikaajalist mõju Eesti majanduskasvule. Prognoosi järgi hakkab majanduskasv hoogustuma 2008. aasta teisel poolel.

ANDRES SAARNIIT,
Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna nõunik

blog comments powered by Disqus