Sina ära küsi, mina ei müü

Jõgeva politsei pidas muude tööde-tegemiste kõrval möödunud aastal kinni 281 alkohoolseid jooke tarvitanud alaealist ja selgitas välja kümme juhtumit, kus täiskasvanud ostsid alaealisele alkoholi, samuti viis juhtumit, kus alaealisele müüdi alkoholi.

Kahjuks näitavad politsei kogemused, et alkoholi tarvitamine noorte seas on murettekitav ning kahjuks kasvav probleem. Enamik alaealistest ei joo ennast purju mitte kanget alkoholi tarvitades, vaid pruugitakse lahjasid alkohoolseid jooke. Uuringud on näidanud, et lapsed ise õlut, siidrit ja segujooke alkoholiks ei peagi. Siin peaksid küll lapsevanemad rohkem sekkuma ning selgitama, et just lahjade jookide tarvitamisest saab alguse sõltuvus alkoholist,  see toob kaasa tervisehäired ning toimetulekuraskused. Kahetsusväärne on, et alaealiste alkoholi tarbimist võimaldavad mõnikord nende täiskasvanud sõbrad ja kaupluste müüjad.

Me teeme koostööd kaubandusettevõtetega, et karmistada kontrolli, kuidas alkoholi müügil seadusi järgitakse. Kui politsei tabab alkoholi tarbinud alaealise, püüame välja selgitada ka selle, kust ja kuidas laps ta selle sai. Põltsamaa kauplustes  on fikseeritud mitu juhtumit, kus alaealistele müüdi alkoholi. Politsei on müüjad väärteomenetluse käigus vastutusele võtnud ja rahatrahviga karistanud. Näiteks ühes tanklas alaealisele alkoholi müünud isik maksis 80 eurot trahvi. Samuti on politsei kindlaks teinud ja määranud rahalise karistuse isikutele, kes on ostnud alaealisele alkoholi. Maksimaalsed trahvisummad võivad ulatuda kuni 1200 euroni ja juriidilist isikut võib karistada rahatrahviga kuni 3200 eurot. Siinkohal pole liigne meelde tuletada sedagi, et alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele ja korduv alaealisele alkoholi ostmine toob kaasa kriminaalvastutuse, mille eest on karistuseks ette nähtud kuni aastane vangistus

Politsei on saanud päris palju anonüümseid vihjed selle kohta, et mõnes kaupluses või tanklas müüakse alaealistele alkoholi. Sellisel juhul oleme nendes asutuste töötajatele rääkinud, et oleme saanud sellise info, ning palunud olla tähelepanelikumad. Samas on palve ka kõigile täiskasvanutele:  kui te näete, et alaealisele müüakse alkoholi, siis tehke märkus müüjale või kaupluse turvamehele ja teatage juhtumist politseile telefonil 110.</span>

Nii noored ise kui ka paljud lapsevanemad pole endale teadvustanud kurba asjaolu, et noor organism ei talu alkoholi ning seetõttu satuvad nad sageli eluohtlikesse olukordadesse. Politseitöö praktika näitab, et lapsevanemad peaksid eriti tähelepanelikult jälgima noorte käike ja ettevõtmisi koolivaheaegade alguses – siis kiputakse seda tähistama koos alkohoolsete jookidega. Samuti tasuks  vanematel huvi tunda, kus ja kuidas peetakse lapse sõprade sünnipäevi või klassiõhtuid. Näiteks tabati möödunud aasta oktoobris laekunud infot kontrollides peokohast 15 alkoholi tarvitanud alaealist. Samuti tabati saabunud vihje põhjal ühest kohast kümme alkoholi tarvitanud alaealist Puurmani vallas, neist kaks olid isegi nooremad kui 14 aastat.

Politsei tegeleb ka alaealiste suitsetajatega, neid peeti möödunud aastal kinni 213. Samuti selgitati välja kümme isikut, kes ostsid või pakkusid alaealisele sigarette.

Tänan kodanikke, kes on teinud koostööd politseiga ning aidanud välja selgitada neid, kes aitavad alaealistel alkoholi kätte saada.

i

JANA ÕIM, Jõgeva politseijaoskonna piirkonnavanem

blog comments powered by Disqus