Silotegu võtab järjest hoogu

Maakonna põllumehed on alustanud silo valmistamisega. Ühena esimestest kogu Eestis hakkas selle sööda varumisega pihta Põltsamaa vallas tegutsev osaühing Viraito. Asjaosaliste  hinnangul tuleb tänavune silo hea kvaliteediga.

Osaühingus Viraito on üldiselt igal aastal silotegemisega 25. mai paiku alustatud. Juhatuse esimees Toivo Kens märkis, et  sarnaselt varasemate aastatega, valmistatakse ka tänavu ligi 9000 tonni  silo. “Põhiliselt teeme augusilo. Silo kvaliteedi üle muretsemiseks ei näe ma mingit põhjust, sest rohukasv on korralik, rohumaad on rajatud kvaliteetse seemnega.   Mõistagi on oluline silovalmistamise elementaarsetest nõuetest kinni pidada.  Pean  silmas paraja kõrgusega niitmist ja  jälgimist, et vaalutamisega liiga palju mulda rohumassi sisse ei tuleks,” rääkis Kens. Tema sõnul kipuvad paratamatult pahandust tekitama mutimullahunnikud, mida põldudel kohutavalt palju on. “Kui ilmad võimaldavad, tahame silotegemise esimese niite lõpetada 30. mai õhtuks,” lisas ta.

“Hea silo on väga oluline, et lehmadelt palju piima saada.   Kui silo  sisaldab piisavalt  proteiini, siis ei tarvitse kalleid söödalisandeid kuigi palju osta. Need maksavad eriti palju just  kevadel. See soodustab ökonoomsemat majandamist,” märkis ettevõtte juht.   

Osteti uus kogur

Osaühing Viraito uuendas tänavu ka silo valmistamiseks  vajalikku tehnikat. “Seni oli meil kaks silokogurit, kolmanda vajaduse rahuldasime aga  teenust tellides. Nüüd ostsime ühe  koguri juurde,  see on valmistatud  firmas Jumbo.

Nüüd saame silo täielikult ära teha oma põllutöömasinatega,” teatas Kens.

Jõgeva vallas tegutsevas osaühingus Vaimastvere Agro hakati augusilo tegema pühapäeval, augu täitmiseni jõuti esmaspäeval. Esimese niitega kavatsetakse ühele poole jõuda kümne päeva vältel. Juhtaja Jaanus Terase sõnul kavatsetakse rohusilo teha ligi 7000 tonni, mida on rohkem kui eelmisel aastal. “Mullu oli ju ka rohukasv vägagi  kesine ja kaks niidet peaaegu olematud.  Poole tänavusest silost valmistame liblikõielistest ja poole kõrrelistest.  Silo tegemist raskendavaid tegureid ma praegu küll ette näha ei oska,”  rääkis Teras.

Ta märkis, et osaühing Vaimastvere Agro plaanib lähiajal ka piimakarja suurendada. 

Enne jaanipäeva valmis

Pajusi ABFis alustatakse siloteoga ilmselt selle nädala teisipäeval või kolmapäeval. “Silo  hakkame kõigepealt tegema vanemast põldheinast. Esimeseks niiteks kulub arvatavasti paar nädalat ja enne jaanipäeva saame selle tööga ikka valmis,” ütles juhtaja Lembit Paal.

“Loomade silovajadus on suurenenud ja rohusilo oleks meil tarvis 16 000 tonni. Oleme   hakanud ka rohkem söödakultuure kasvatama.  Näiteks kui eelmisel aastal külvasime maisi 150, siis tänavu juba 180 hektarile.  Samuti  külvasime kaera ja herne segatist,” lisas ta.Silo maakonnas populaarne

*Silo valmistavad Jõgevamaal pea kõik piimakarja pidajad

*OÜ Viraito alustas 25. mail

*Firma plaanib varuda umbes 9000 tonni silo

*Vaimastvere Agro alustas silotegemisega pühapäeval

*Põllumajandusettevõte plaanib varuda 7000 tonni silo

*Pajusi ABF alustab silo varumisega teisipäeval või kolmapäeval

*Kokku vajab firma umbes 16 000 tonni silo

*Pajusi ABF kasvatab tänavu maisi 180 hektaril

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus