Siimustis räägiti valla arengukavast

Jõgeva valla arengukava 2018-2028 projekti avalikul arutelul Siimustis tegid koosolijad ettepanekuid, mis käsitlesid nii Siimusti ja Saduküla piirkonna kui ka kogu omavalitsuse üldist arengut.

Ülevaate Jõgeva valla arengukava projektist andis valdkondade kaupa vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim. „Me kogume kokku arengukava koostamiseks ja vastuvõtmiseks tehtud muudatusettepanekud. Vallavalitsus arutab, milliseid ettepanekuid toetada ja milliseid mitte. Kõik esitatud ettepanekud saadetakse aga läbivaatamiseks vallavolikogusse,” rääkis Jõgeva vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder.

Tema sõnul on arengukavaga seonduvalt põhjalikku tööd teinud ka Jõgeva vallavolikogu komisjonid. Ettepanekutest koorus mõte, et igas Jõgeva valla piirkonnas oleks palgaline kultuuritöötaja (idee kajastub ka omavalitsuste ühinemislepingus Jõgeva vallas).

Kultuuriteemat käsitles mõttevahetusel ka Triin Pärsim, kes märkis, et seni on Jõgeva vallas kultuuritööd tehtud suures osas mittetulundusühingute raames ja vabatahtlikkuse korras. „Mõtlema peab sellele, mis saab siis, kui vabatahtlikel pole enam ühel või teisel põhjusel võimalik panustada.”

Saduküla kandi teemadest kõneles Härjanurme maarahvaseltsi eestvedaja Karina Kaarepere. „Saduküla võiks läbida kergliiklustee, mis ulatuks küla ühest otsast teise. Jätkuvat uuendamist vajavad seltsimaja ja selle kommunikatsioonid. Kaasaegne internetiühendus on olemas ja peaks varsti saama ka töökorda,” rääkis ta.

Ettepanekuid kergliiklusteede ja muude taristutega seonduvate teemade osas tegi ka Saduküla kandi põllumajandusettevõtja ja Jõgeva vallavolikogu liige Girt Kaarepere. Siimusti lasteaed-algkooli juhataja Kaja Reiman märkis, et nende koolihoonel, mis on kunagine Jõgeva EPT peahoone, puudub spordiväljak. „Hoone taga on plats, mis sobiks hästi spordiväljaku väljaehitamiseks,” avaldas arvamust koolijuht, ja mitmed koosolijad nõustusid temaga.

Kaja Reiman ja Siimusti lastekeskuse Metsatareke direktor Imbi Ivask pidasid oluliseks nende haridusasutuste mitmekülgsemat koostööd Siimustis paikneva Kiigemetsa kooliga, sest selles õppeasutuse töötab spetsialiste, keda teiste asutuste koosseisudes pole, kuid kelle abi ja nõuandeid võib vaja minna.

Veel oli arutelul juttu vajadusest valgustada kergliiklustee, mis viib Siimustist Jõgevale.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus