Siimustis meenutati Eeva Niinivaarat

Siimusti raamatukogu juhataja Tiina Mihhailovi sõnul on püütud Eeva Niinivaarale pühendatud mälestustundi korraldada igal aastal pisut erinevalt. Sellel aastal otsustati osutada suurimat tähelepanu Siimustis elavatele ja siin õppivatele lastele. Lisaks Siimusti Lasteaed-Algkoolile haarati kaasa ka Kiigemetsa kooli vanemate klasside lapsed. Külalisesinejad, nagu ka eelmisel aastal, olid Jõgeva Ühisgümnaasiumist. Nagu juba traditsiooniks saanud, korraldab raamatukogu mälestustundi käsikäes kohaliku kultuuriseltsi ja algkooliga. Õla on alla pannud alati ka Jõgeva vallavalitsus.

Miks on tarvis mäletada?

Tänavusele Eeva Niinivaara 103. sünniaastapäeva eelsele kokkusaamisele raamatukokku 16. detsembril kutsuti esinema ka EELK Laiuse koguduse õpetaja Margit Nirgi, kes kõneles noortele sellest, miks peaks mäletama neid inimesi, keda enam ei ole ning mida tuleks õppida kõigil oma lähedastelt ja eelnevatelt põlvkondadelt; kui oluline on see, mida varasemad põlved loonud ja mis nende jaoks tähtis olnud, et meie saaksime nende loodut jätkata.

Raamatukogu juhataja ja mälestustunni organisaator Tiina Mihhailov rääkis Eeva Niinivaarast kui silla loojast Eesti ja Soome vahel ning vajadusest tema mälestust jäädvustada. Kena kontserdi andsid Siimusti Lasteaed-Algkooli I ja II klassi õpilased ning Kiigemetsa kooli lapsed Mare Rosina juhatusel. Vaadata sai näitust Kiigemetsa õpilaste kangastelgedel kootud töödest ja keraamikast. Külas oli Eeva Niinivaara Väike-Maarjas elav vennatütar Maret Terav koos abikaasa Helgoga. Maret Terav kinkis raamatukogule oma meremotiiviga maali, mis tema tädi elu ja püüdlusi silmas pidades oli väga sümboolne. Maret Terava maalidest on praegu aga Väike-Maarja rahvamajja välja pandud näitus. Siimustit võib temagi oma kodupaigaks ja lapsepõlvemaaks pidada. Siinse kalmistu on teatavasti asutanud ju tema vanaisa ja Eeva Niinivaara isa Karl Pedriks, kes oli ka omaaegne vallavanem.

Viie aasta jooksul alates 1996. aastast anti kokku Eeva Niinivaara asutatud stipendium üheksale ning tema nimeline preemia kahele noorele. Vahendajaks oli Soome Instituut. Vastavalt stipendiumi asutaja soovile tehti seda tema enda 100. sünniaastapäevani.

Erakordne aasta

Mööduv aasta tõi Pedriksite suguvõsast pärit inimestele, keda just palju polegi alles jäänud, kaks kaotust. Kevadel maeti Siimustisse nende suguvõsa hauaplatsile urn Eeva Niinivaara venna põrmuga, oktoobrikuus lahkus jäädavalt Eeva ainus poeg Seppo Niinivaara.

Samas jäi tänavusse aastasse ka mitu sündmust, mis seonduvad Siimusti ja Eeva Niinivaaraga. Kevadel organiseeris Tiina Mihhailov koos Siimusti algkooliga Eeva Niinivaarale pühendatud elulugude konkursi, millega olid haaratud nii Jõgeva linn kui ka vald. Kokku tuli 33 tööd, millega noored inimesed olid kajastanud peamiselt lähedaste elu.

Selle aasta septembrikuus aga rajati Siimustisse Eeva Niinivaara park, kuhu paigutati ümber ka tema sünnipaika tähistav kivi. Kuigi kivi enam päris sünnikodu kohal ei asu, on see ometi sellele kodule kuulunud maa peal.

Oktoobrikuus käisid aga Tiina Mihhailov ja Maret Terav Soomes sealse Tuglase Seltsi kutsel, mille üks asutajaid Eeva Niinivaara kunagi oli olnud. Tiina kõneles Lahti raamatukogus Eeva Niinivaara elust, tema tähendusest Siimustile ja eesti rahvale, Maret Terav aga oma pere saatusest.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus