Siimustis avati laiendatud ja renoveeritud lasteaiamaja

Eile avati pidulikult Siimusti lasteaed-algkooli renoveeritud lasteaiahoone. Kevadel alanud ehitustööde käigus sai maja juurdeehitise, soojustuse ning uue katuse ja ventilatsiooni.

Viimased kuud polnud Siimusti lasteaed-algkooli perel just lihtsad üle elada. Kui ehitustööd algasid, koliti lasteaiarühmad kooli ruumidesse ning koolirahval tuli end vastavalt sellele koomale tõmmata. Ent lasteaialastele ja töötajatele paremate õpi- ja töötingimuste saamise nimel olid kõik valmis pingutama.

Avamispidu peeti lasteaia saalis. See ruum tegi renoveerimise käigus läbi suure muutuse, saades tükk maad avaramaks ja soojemaks. Selleks, et majja üldse saal tekiks, ehitati omal ajal nimelt kinni üks terrass, ent ruumi soojapidavuse nimel toona eriti ei pingutatud. Nüüd on soojas ja avaras ruumis võimalik näitemängu teha ning liikumis- ja rütmikatunde läbi viia.

Siimusti lasteaias tegutseb praegu kolm rühma. Neist üks, koolieelikute rühm oli senini ilma puhkeruumita. Nüüd on see neil olemas. Ümberehituse käigus sai lasteaed ka logopeedi ruumi, spordivahendite hoiuruumi ja iga rühma välisukse ette kenad varjualused.

Lasteaiamaja renoveerimise ootuses elati Siimusti lasteaed-algkoolis juba mitu aastat.

“Vahepeal küll kaheldi, kas on mõtet seda maja laiendama hakata, kui linnas lasteaiad korda tehakse ning mõnedki Siimusti inimesed oma lapsed võib-olla hoopis sinna viivad,” ütles Jõgeva vallavanem Enn Kurg. “Kaalumisel oli ka nn konteinerlasteaia variant: olemasoleva hoonega oleks liidetud konteineri tüüpi laiendus, mille oleks laste arvu vähenedes jälle ära viia saanud. Õnneks sai lõpuks vastu võetud otsus rajada päris juurdeehitis. Lapsi jätkub Siimusti kandis praegu ja edaspidigi, nii et see kulutus läheb asja ette.”

Siimusti lasteaiarühmades on praegu 53 last. Neist osa sai lasteaialapseks alles möödunud nädalal. Uute kasvandike lasteaeda vastu võtmine lükati tänavu nimelt edasi ajani, mil ehitajad maja renoveerimisega ühele poole saavad.

Hea koostöö

Ehitustööd tegi objektil AS Lähte Ehitus. Ehitajaid kiitsid nii Jõgeva vallavanem Enn Kurg kui ka Siimusti lasteaed-algkooli juhataja Kaja Reiman. Lähte Ehituse juhataja Kalvi Liivamets ja projektijuht Margus Tuuling kinnitasid omakorda, et vallavalitsus ja lasteaed-algkool olid ehitajatele headeks koostööpartneriteks.

“Tööd objektil sujusid plaanipäraselt ja ilma halbade üllatusteta. Ilmgi oli meie poolt: neid päevi, mil vihm katusetöid takistas oli imevähe,” ütles Margus Tuuling.

Kui Kaja Reiman tänumeeneid jagas, andis ta need peale Kalvi Liivametsa ja Margus Tuulingu üle ka ehitusjärelevalvet teostanud Matti Põderile ja vallavalitsuse ehitusspetsialistile Aavo Välbale, kes renoveerimist valla poolt koordineeris. Tänumeeneid jätkus ka lapsevanematele Raile Ausile, Jane Kasakule, Indrek Amorile ja Tauno Lehtmetsale, kes leidsid aega maja ehitusjärgsele koristusele appi tulla.

Lasteaiamaja avamispeol pandi alus ka ühele fondile. Lasteaed-algkooli hoolekogu paari nädala tagusel koosolekul oli selle esimees Karmen Allev käinud nimelt välja mõtte, et oleks vaja fondi, mis aitaks operatiivselt lahendada mõned väiksemad probleemid nagu jalgrattaparkla puudumine, mängumajade lagunemine jne. Hoolekogu ettevõtjast liige Riho Seppet andiski Karmen Allevile üle ümbriku, milles esimene panus nn hoolekogu fondi, mida edaspidi võiks täiendada teisteltki ettevõtjatelt ja lapsevanematelt annetusi kogudes või heategevuskontserte korraldades.

Ei saa kunagi valmis

Juhataja Kaja Reiman meenutas maja avapeol lühidalt lasteaia enam kui neljakümneaastast ajalugu: Siimusti lasteaed ehk tollase nimega Jõgeva EPT lasteaed avati 1972. aasta märtsis.

“Minul oli õnn omal ajal sellele asutusele asukohta valida,” ütles lasteaia kunagine juhataja Silvi Moont.

Tema sõnul kerkis Siimustisse lasteaia ehitamise küsimus üles sellepärast, et Jõgeva EPT töötajate peredes oli palju lapsi ning linna lasteaedades ei jätkunud nende kõigi jaoks kohti. Oma lasteaia rajamiseks pakkus EPT välja mitu kohta ning see metsa sisse peitunud paik meeldis Silvi Moontile kõige rohkem.

“Nüüd on mul siis tore jälgida, kuidas see maja Tallinna linna kombel kunagi valmis ei saa. Usun, et tänavune ümberehitus polnud veel viimane, sest lapsi siinkandis tõesti jätkub. Ent praegu on maja tõesti hästi kena,” ütles Silvi Moont.

Siimusti lasteaia renoveerimine läks maksma ümmarguselt 400 000 eurot. Kaja Reiman avaldas suurt heameelt, et vald selle raha leidis. Tema sõnul ei saa lasteaed tõepoolest mitte kunagi valmis, vaid ikka on selle juures midagi teha. Praegu oleks näiteks vaja mänguväljakut uuendada, õppeparki korrastada ning mitmekesistada õuesõppe võimalusi.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus