Siimusti üleujutuste põhjused ja tagajärjed on teada

25. aprillil ilmunud artiklis “Keskkonnaministri kinnitusel tuleb Siimusti üleujutused lõpetada” avaldatud väited RMK aadressil on alusetud.

Jõgeva vallavolikogu liige Ain Viik on ekslikult väitnud, nagu oleks Siimusti aleviku üleujutuste põhjuseks RMK metsades tehtavad kuivendustööd.

Kevaditi uputab Siimustit Kurista peakraav, mis saab oma vee peaasjalikult põldudelt ja minimaalselt metsast, sedagi erametsadest. Kurista külast (endisest Jõgeva Metsamajandi keskusest) läänes asuva RMK metsamassiivi kuivendussüsteemi veed voolavad läände Kaave jõkke. Siimustist lõunas oleva RMK metsamassiivi veed voolavad aga lõunasse – Kaave ja Pedja jõkke.

Seda kinnitab ka põllumajandusameti Jõgeva keskuse peaspetsialist Toivo Vihalem, kelle sõnul on Kurista peakraavil Siimustis tekkivate üleujutuste põhjused ja tagajärjed, samuti probleemi lahendusvariandid ning eeldatavad maksumused toodud välja projekteerimisfirma Maa ja Vesi 2010. aastal koostatud uurimuses. Eksperthinnang ütleb, et Kurista peakraavi valgalal, Siimusti alevikust ülevalpool on neli maaparandussüsteemi, mis asuvad maaparandusobjektidel Kurista vana ja Kurista uus. Need on aga drenaažkuivendusega objektid ja metsakuivendusobjekte Kurista peakraavi ülemjooksu valgalal ei ole.

Esmaspäeval, 22. aprillil vestlesin sel teemal ka Ain Viigiga ja ta tõdes, et samal päeval Delfi portaalis ilmunud eilse leheartikliga sarnane lugu Siimusti uputusest põhineb temapoolsel valearusaamal vete liikumisest kraavides Siimusti ümbruses.

AVO JÜRISSAAR, RMK Jõgevamaa metsaülem

blog comments powered by Disqus