Siimusti lastekodul Metsatareke täitub 20. tegevusaasta

1993. aasta 2. septembril avas Siimusti alevikus uksed lastekeskus Metsatareke, mis pakkus turvakoduteenust vanemliku hoolitsuseta lastele ja kuhu asus elama viis last. Keskus loodi Siimusti lasteaiahoone vabanenud ruumidesse. Asutust finantseeris Jõgeva vald, teenuse eest tasusid omavalitsused.

Aastatel 1995-2000 pakkus lastekeskus lisaks turvakoduteenusele vanurite hooldamise teenust, et end paremini ära majandada. 2000. aastal reorganiseeriti turvakodu ümber lastekoduks, finantseerimine toimus riigieelarvest.

2007. aastal valmis peremaja Andrus, mis võimaldas lastele avaramaid elutingimusi. Aastani 2010 oli Metsatareke ainus asenduskoduteenuse pakkuja maakonnas. 1. juunil 2010 avati Põltsamaa SOS lasteküla.

Täna pakub Metsatareke kolme sotsiaalteenust, milleks on asenduskoduteenus, turvakoduteenus ja lapsehoiuteenus nii tava- kui puuetega lastele. Metsatareke on Jõgeva vallavalitsuse hallatav asutus.

2012. aastal liitus Metsatareke EQUASS (European Quality in Social Services) projektiga, millega asenduskodu taotleb Euroopa kvaliteedimärki sotsiaalteenustes. Lähitulevikus on plaan viia asenduskoduteenus üle perevanemaga asendushoolduse süsteemile. Ühes peres hakkab  sel juhul elama kuus last, ööpäevaringselt viibib lastega koos pereema (võimalusel ka pereisa) või peretädi. Üheskoos käiakse poes, valmistatakse söök, tehakse majapidamistööd, elatakse igapäevast pereelu.

Üleminekuga kaasnevad keerulised protsessid. Esiteks tuleb kohandada olemasolevaid ruume vastavalt pere vajadustele. Teiseks tuleb tegevus kooskõlastada riiklike ametitega. Suurimaks probleemiks võib osutuda personali leidmine, sest perevanem ja peretädi  peavad pühendama isikliku elu kõrvalt seitsme päeva jooksul tööle rohkem kui 40 tundi.  Tööandja roll on töötajate motiveerimine, et vältida tööstressi ja läbipõlemist. Tähelepanuta ei saa jätta ka last, kelle jaoks on asenduskodu loodud. Lapse seisukohast on oluline, et tal oleks üks hooldaja, kes kasvatab teda maast-madalast ja saadab ta iseseisvasse ellu.

Läbi aastate on asenduskodu tegevust ja lapsi toetanud mitmed ettevõtted, üksikisikud, ühingud. Et neid on 20 aasta jooksul olnud palju, siis jätan nad nimeliselt mainimata, kartes, et keegi jääb kogemata loetelust välja. Tänan kõiki toetajaid, kes on laste jaoks aega ja raha leidnud ning kellel on jagunud  võimalusi ja tahtmist nende igapäevaelu sisukamaks muuta.

Tänan asutuse endisi töötajaid, kelle hoole all on üles kasvanud palju lapsi. Suur tänu tugiperedele, kelle juures on meie lastel olnud võimalik lühiajaliselt elada ja kogeda tegelikku, toimivat pereelu.

Armsatele lastele soovin edu ja kordaminekuid, tublidele töötajatele rõõmsat meelt ja  ühtset meeskonnavaimu ning laste sümpaatsetele eestkostjatele meeldivat koostööd edaspidiseks.

i

JANIKA ALTMÄE, Siimusti lastekodu Metsatareke direktor

blog comments powered by Disqus