Siimusti lasteaed saab juurdeehitise ja uue katuse

Siimusti lasteaed-algkoolis elatakse praegu tavapärasest mõnevõrra erinevas rütmis. Kui muidu on õppeasutuse kooli- ja lasteaiaosal kummalgi oma maja, siis praegu on kogu lasteaed-algkooli pere koolimajja kolitud, sest lasteaiale rajatakse juurdeehitist ja uut katust.

Siimusti lasteaiahoone ehitati kunagi kahe rühma tarvis, praegu tegutseb seal aga kolm rühma. Tänu juurdeehitisele saab vanim, koolieelikute rühm endale puhkeruumi, mis neil senini puudus. Lasteaia kitsuke saal ehitatakse aga tunduvalt avaramaks, nii et tulevikus saab seal ka näitemängu teha ning liikumis- ja rütmikatunde pidada. Pedagoogide rõõmuks ehitatakse välja metoodikakabinet, kus hakkavad seisma õppevahendid, mängud ja raamatud, ning logopeed saab endale eraldi töökabineti.

Lasteaiahoone muutub ka väliselt päris palju. Lisaks juurdeehitisele hakkab seda ilmestama uus viilkatus.

“Senine lamekatus oli üsna halvas olukorras ning sinna kippus kogunema vihma- ja lumesulavesi,” rääkis Siimusti lasteaed-algkooli juhataja Kaja Reiman. “Maja saab ka soojustatud ja varustatud senise loomuliku ventilatsiooni asemel kaasaegse sundventilatsiooniga. Iga rühm saab oma välisukse ette uue avara varikatusega terrassi, kus hea mängida vihma ajal.”

Lasteaiamaja on õigupoolest tundmatuseni muutunud, justkui oleksid ASi Lähte Ehitus töömehed sootuks uue maja ehitanud. Lasteaed-algkooli juhataja kiitis välisseinte jaoks valitud värvitoone, tänu millele on maja omandanud äärmiselt rõõmsa ilme.

Lisatööks on antud lisaaeg

Kui algselt pidid ehitajad tööd lasteaiahoone ehitusel lõpetama 1. oktoobriks, siis nüüdseks on neile antud paar nädalat varuaega.

“Leidsime nimelt, et ka need lasteaia ruumid, mida remont otseselt ei puudutanud, tuleks värskelt üle värvida, muidu tekib vana ja uue vahel liiga suur kontrast,” ütles Kaja Reiman.

Et see töö algselt ehitusplaanidesse ei kuulunud, andiski tellija ehk Jõgeva vallavalitsus ehitajale lisaaja. Pole siiski võimatu, et ka lisatöö saab tehtud 1. oktoobriks. Kui Kaja Reiman paar päeva tagasi töödejuhatajaga rääkis, andis too selleks väikestviisi lootust.

Senini tuleb lasteaed-algkooli perel siiski natuke kitsamates oludes läbi ajada. Lasteaiarühmad koliti koolimajja juba 1. maist. Kaks nooremat, Mõmmikute ja Naksitrallide rühm said enda käsutusse kõneravi- ja muusikaklassi, mis asuvad mõlemad koolimaja esimesel korrusel.

“Kõneravitunnid toimuvad meil ajutiselt arvutiklassis ja muusikatunde peame saalis,” rääkis juhataja.

Koolieelikute rühmale leiti tema sõnul “pesapaik” ühes kolmanda korruse klassiruumis. Ehkki koolimajas on praegu, piltlikult öeldes, iga ruutmeeter arvel, on Kaja Reimani sõnul segadusteajast ehk natuke kasugi: kui praegused lasteaialapsed kunagi kooli hakkavad minema, on maja ja kogu keskkond neile juba tuttav.

Uued lapsed peavad ootama

Segadusteaja üleelamise on teinud lihtsamaks asjaolu, et koolis oli vahepeal suvevaheaeg ja lasteaedki oli jaanipäevast 5. augustini kollektiivpuhkusel.

“Nüüd ootab kogu lasteaed-algkooli pere siiski pikisilmi lasteaiamaja valmimist. Siis saab igaüks oma tuppa tagasi ja elu taas normaalsetesse rööbastesse,” ütles Kaja Reiman.

On veel üks kategooria inimesi, kes lasteaiamaja valmimist kannatamatult ootavad: Siimusti ümbruse lapsevanemad, kes soovisid oma järeltulijad sel sügisel lasteaeda panna. Uute mudilaste vastuvõtt otsustati nimelt edasi lükata ajani, mil lasteaed jälle omas majas on.

“Ilma uustulnukateta on meil praegu parem lasteaiarühmi koolimajja ära mahutada. Pealegi poleks õige värskelt lasteaeda tulnutele peatse kolimisega lisastressi põhjustada. Eriti halb variant oleks see sõimeealiste puhul,” arvas Kaja Reiman.

Kui praegu on lasteaias üle kolmekümne lapse, siis oma majja tagasi kolides tõuseb kasvandike arv tõenäoliselt viiekümne nelja või viiekümne viieni.

“Senini oleme saanud vastu võtta ikka enam-vähem kõik lapsed, keda lasteaeda panna tahetakse,” sõnas juhataja.

Jõgeva vallavalitsuse ehitusspetsialisti Aavo Välba sõnul lähevad ehitustööd Siimusti lasteaias maksma 400 000 eurot. Lisaks sellele saavad lasteaed ja sellega ühe õue peal asuv Metsatarekese lastekodu ühise tuletõrje veehoidla. Selle rajamine läheb maksma 70 000 eurot ning töö teeb ära AS Valmap Grupp.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus