Siimusti lasteaed-algkool sai suve jooksul kauniks ja avaraks

 

Jõgevamaa ainus haridusasutus, kus laste arv suureneb, on praegu Siimusti lasteaed-algkool. Suve jooksul  sai nende maja tuntavalt kaunimaks ja avaramaks, paranesid nii õpilaste kui ka õpetajate ja kasvatajate töötingimused.

Esmaspäeval käis Siimusti lasteaed-algkoolis veel vilgas tegevus, sest mõned mööbliesemed oli tarvis paika panna. . Oodati garderoobikappe ja sööklalaudu.

Alanud kooliaastaks on kõik õpilaste vastuvõtmiseks valmis ja nii koolijuht kui õpetajad võisid rahulolevalt tõdeda, et nemad on selleks endast parima andnud.

Siimusti algkoolis alustab tänavu esimest korda kooliteed 14 õppurit

Laste arv kasvab

Siimusti lasteaed-algkooli juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustegevuse alal Ergo Prave ütles, et majasisesed remonditööd on tehtud. Ehituse peatöövõtja oli Tartu Merko Ehitus. Kokku läksid ehitustööd maksma üle viie miljoni krooni, lisaks miljon sisustuse ostmiseks. Põhiosa vajaminevast rahast laekus KOIT-kavast, millele lisandus  Jõgeva valla omaosalus.

Kool sai juurde kolmanda korruse. Lisandusid avarama ja nägusama väljanägemisega kunsti- ja muusikaklass, kuhu tuleb ka tiibklaver. Avaramaks said ka aula ja söökla ning köök. Esimesele korrusele sisustati ruumid pikapäevakoolile, kus õpilased saavad viibida kella neljani pärastlõunal.

“Aasta alguse eelarvekärped  puudutasid ka meid. Ent samas on hea, et aasta alguses need valusad otsused ära tehti, sest see annab meile võimaluse oma tegevust pikemalt ette planeerida,” rääkis Prave.

Juba neljaks-viieks aastaks on ette teada, et lapsi tuleb Siimustis järjest juurde.

“Meil laste arv pidevalt kasvab, seepärast vajame hädasti lasteaiahoone juurdeehitist. Lasteaiaavaldused on otsaga  2011. aastas,” tunnistas Prave.

Kui inimesed kirjutavad avaldused lapse lasteaeda panekuks kaks aastat ette, siis näitab see, et Siimusti on arenev paik. Kui koolimajas võib lapsi juurde võtta, siis lasteaias seda võimalust lihtsalt ei ole.

“Kui meie neljaklassilises koolis kasvab laste arv aastaga kaheksa võrra, siis on see ikka väga suur edasiminek. Kui meil on praegu neljandasse klassi tulemas 14 last, siis näiteks lasteaia koolieelses rühmas õpib 21 last. Kuid valmis tuleb olla ka üllatusteks. Näiteks esitas möödunud aastal üks ema sooviavalduse lapse meie kooli panemiseks 31. augustil. Sellisteks ootamatuseks oleme valmis ka sel moel, et meil on olemas üks varukomplekt esimese klassi õpilasele vajalikke koolitarbeid,” rääkis Prave.

Tema sõnul on kool valmis vältima piinlikku olukorda, kus laps tuleb 1. septembril kooli ja talle pole üle anda samasugust koolivarustust nagu tema klassikaaslastele. “Kuid tundub, et tänavu sellist üllatust enam vist ei tule,” lisas ta. 

Uus arvutiklass

Siimusti lasteaed-algkoolis tegutsevad ka mitmed huvi- ja erialaringid. Õpilased saavad osaleda spordiringis, tantsuringis, kunstiringis, lauluringis. Tänavu lisandab arvutiring, sest just kooli alguseks sai valmis arvutiklass 14 arvutiga.

“Õpetajad on meil tugevad, mida tõestab fakt, et siit koolist mujale õppima asunud on kõikjal mujal edukalt hakkama saanud,” kinnitas Prave.

KOIT-kavast sai renoveerimiseks raha ka Põltsamaa Ühisgümnaasium, kokku 27,3 miljonit krooni. 

Siimusti lasteaed-algkool

*Asub endises Jõgeva EPT kontorihoones

*Uuendamisvajadusest hakati rääkima juba kümme aastat tagasi

*KOIT-kavast saadi mullu sügisel kooli renoveerimiseks 9,2 miljonit krooni

*Kool sai juurde kolmanda korruse

*Lisandusid avarama ja nägusama väljanägemisega kunsti- ja muusikaklass

*Avaramaks muutusid ka aula ja söökla ning köök

*Esimesele korrusele sisustati ruumid pikapäevakoolile, kus õpilased saavad viibida kella neljani pärastlõunal 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus