Siimusti algkool sai viieteistaastaseks

Kooliaasta alguse ja ühtlasi Siimusti algkooli 15. aastapäeva puhul korraldatud aktusel anti aabitsad kätte 13 kooliteed alustavale esimese klassi õpilasele. Uute koolmeistritena hakkavad Siimusti lasteaed-algkoolis tänavu tööle klassiõpetaja Heldi Olev ning logopeed ja abiõpetaja Piret Hobolainen.

 Pärast kõnesid ja tervitusi mindi rongkäigus Eeva Niinivaara parki, kus esimese klassi õpilased istutasid  maavanema kingitud kuuse. Seejärel tuldi koolimajja pidupäevakringlit sööma ja Aimur Sääritsa eestvedamisel sportlikke mänge mängima. Õpetajad, koolitöötajad ja külalised olid aga oodatud lastead-algkooli juhataja kt Ergo Prave aastapäevavastuvõtule. Koosviibimisel jätkus aega meenutusteks ja tulevikuplaanide arutamiseks.

“Algul pidin tulema tööle Siimusti põhikooli: siin kavatseti ju omal ajal põhikool avada,? rääkis õpetaja Merike Piks. “Nüüd olen aga neljateistkümnendat aastat õpetaja Siimusti lasteaed-algkoolis, milles on pidevalt õppinud ligi kuuskümmend last. Huvitavat tegevust ja järjepidevust toovad kooliellu traditsioonid, näiteks isadepäeva tähistamine perepäevaga ja jõulupidu, kus lööb kaasa kogu koolipere ning kus mängitakse pühadeainelist näidendit. Lapsed on käinud ekskursioonidel nii lähemates kui ka kaugemates paikades. On toimunud välisreisid Soome ja Lätimaale, Otepääl kohtuti aga olümpiasangarite Andrus Veerpalu, Jaak Mae ja Kristina ?miguniga. Siimusti koolis on iga-aastaseks tavaks selgitada välja spordilembeseim klass, kes saab oma valdusse  rändauhinna.?

Lapsi alati jätkunud

“Mulle on meie koolis ennekõike muljelt avaldanud üksmeelne tegutsemisrõõm. Tore, et kool sai ka oma laulu, mille viisi autoriks muusikaõpetaja Ingrid Orgulas,? ütles Siimusti lasteaed-algkooli juhataja Kaja Reiman, kes on praegu lapsepuhkusel, kuid plaanitseb mõne aasta pärast armsaks saanud koolis töötamist jätkata.

Siimusti lasteaed-algkooli esimene juhataja oli Vello Mäesepp, järgmine Gaja Mäesepp.

“Meil on kooliga väga soojad suhted. Raamatukogu külastavad nii õpilased kui ka õpetajad. Koos korraldame sageli üritusi, ühiseks ettevõtmiseks on muinasjuturing,? rääkis Siimusti lasteaed-algkooliga ühes majas asuva kohaliku raamatukogu juhataja Tiina Mihhailov.

“Siimusti lasteaed-algkooli on alati lapsi jätkunud. On tore, et siinsed lapsed saavad oma kodu lähedal koolis käia,? avaldas arvamust Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist Marika Prave, kelle pere vanemad lapsed samas koolis õppinud ja kelle pere pesamunagi mõne aasta pärast siin haridusteed alustab.

Kipub kitsaks jääma

Viieteistkümneaastaseks saanud lasteaed-algkooli kiitsid ka lapsevanemad.

 “Mu tütar käis koolimaja uudistamas juba lasteaialapsena ja ma usun, et talle hakkab siin väga meeldima,” lausus Terje Jürgenson, kelle tütar Annabel tänavu esimesse klassi läks.

 “Koolis on aktiivsed õpetajad, kes lisaks koolitundide huvitavale läbiviimisele oskavad ka pärast tunde köitvat tegevust pakkuda,? märkis Aidu pereema Tiiu Kallis, kelle tütred Liisbeth ja Annabel on Siimusti kooli õpilased.

“Meie kool tegutseb kunagises Jõgeva EPT kontorihoones. Arvestades praegust ja tulevikus veelgi suurenevat õpilaste arvu, kipuvad praegused kooliruumid kitsaks jääma. Loodame, et Jõgeva maakonna ja Jõgeva valla juhtide toetusel suudetakse sellele probleemile positiivne lahendus leida ja juba 2008. aastal, kui möödub 160 aastat hariduse andmise algusest Siimustis, töötab kool märksa kaasaegsemates ja avaramates oludes,? ütles  lasteaed-algkooli juhataja kohusetäitja Ergo Prave. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus