Sihtasutusele eraldati lisaraha

Neljapäeval peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil otsustasid volikogu liikmed eraldada sihtasutusele Põltsamaa Sport 4122 eurot lisaraha.

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul on taotluses välja toodud sihtasutuse alluvuses tegutsevate õpilaste arv, sealhulgas Põltsamaa valla õpilaste arv. Põltsamaa valla lapsed löövad kaasa sihtasutuse jalgpalli-, kergejõustiku-, maadluse- ning võrkpallitreeningutel, kusjuures vallast on treeningutel osalevate laste arv olnud viimastel aastatel stabiilne.

Sihtasutus Põltsamaa Sport on omalt poolt rakendanud kulutuste vähendamiseks kokkuhoiumeetmeid. Nii näiteks on sihtasutuse juhtkond ja teenindav personal olnud käesoleval aastal ühe kuu jooksul palgata puhkusel. Lisaks sellele on suurendatud lapsevanema omaosalust kümne euroni kuus. Tõusnud on aga küttehinnad ja suurenenud muud kulutused, mis põhjustasid lisaraha taotlemise vajaduse.

Toivo Tõnsoni sõnul vaatasid nad sihtasutuse taotluse üle ka Põltsamaa vallavalitsuse istungil ja leidsid, et see tuleks rahuldada. Vallavanema sõnul on võimalik leida taotletav summa kaevandusõiguse tasu ülelaekuva summa arvelt. Seetõttu esitas Põltsamaa vallavalitsus Põltsamaa vallavolikogule otsuse eelnõu, milles tegi ettepaneku suurendada Põltsamaa valla 2011. aasta eelarve tulusid 4122 euro võrra ja suurendada sama summa ulatuses Põltsamaa valla 2011. aasta kulusid ja suunata see summa sihtasutuse Põltsamaa Sport täiendavate kulutuste katteks.

Põltsamaa vallavolikogu alatise majanduskomisjoni esimehe Mati Kivi sõnul oli majanduskomisjonile esitatud teisigi lisarahataotlusi, kuid tema kinnitusel polnud teised taotlused põhjendatud. Kivi põhjendas lisaraha eraldamise otsust sihtasutusele Põltsamaa Sport sellega, et see organisatsioon on andnud märkimisväärse panuse Põltsamaa valla laste tervise hüvanguks. Majanduskomisjoni liikmed olid taotluse rahuldamise suhtes ühel meelel.

Majanduskomisjoni esimees juhtis sihtasutuse juhtide tähelepanu sellele, et nad järgmise aasta eelarve koostamisel ettenägelikumad oleksid ning plaanitud summaga aasta lõpuni toime tuleksid.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus