Sihtasutused panid leivad ühte kappi

Augustikuus peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli teemaks Põltsamaa Sõpruse Pargi sihtasutuse ühinemine sihtasutusega Põltsamaa Lossi Arendus. Algatus ühinemiseks tuli Põltsamaa Sõpruse Pargi sihtasutuse esindajatelt.  

Linnapea Jaan Aiaots tegi ettepaneku, et uue sihtasutuse nimeks võiks saada Põltsamaa lossi ja parkide arendus. Põltsamaa linnavolikogu liikmed esitasid seoses loodava sihtasutusega mitmeid küsimusi. Margus Ääremaa soovis teada, mida tähendab sihtasutuse nimes sõnapaar parkide arendus. Jaan Aiaotsa sõnul on Põltsamaa linnas viis parki, mis on suuremal või vähemal määral seotud linna ajaloo ning lossikompleksiga. Neist parkidest kolm asuvad munitsipaalmaal ja kaks riigimaal. Projektidest raha taotlemisel on oluline, et sihtasutused tegeleksid mitme valdkonnaga.

Mart Joosep tundis huvi, kas Sõpruse pargi sihtasutusel on olemas võlausaldajad ja kas sellele probleemile on mõeldud. Jaan Aiaots lausus, et võlgade tekkimise hetke silmas pidades peaksid need praeguseks kõik kustunud olema. Linnapea kinnitas, et talle teadaolevalt Sõpruse pargi sihtasutuse vastu võlanõudeid üleval ei ole. Guido Pook küsis, kas on ära määratud loodava sihtasutuse nõukogu liikmete arv ja kas sellesse nõukogusse plaanitakse kaasata ka seniste sihtasutuste nõukogu liikmeid. Linnapea sõnul pole seda teemat veel arutatud, ent ta peab mõistlikuks kaasata uue sihtasutuse nõukogusse ka seniste sihtasutuste nõukoge liikmeid. Mart Joosep küsis, milline audiitor hakkab loodavat sihtasutust auditeerima, sest audiitori üle otsustamine on sihtaustuse nõukogu pädevuses. Linna õigusnõuniku Janne Salu sõnul on see tõepoolest iga sihtasutuse enda otsustada, kas ta soovib audiitori leidmiseks osaleda kogu Põltsamaa linna konsolideerimisgrupi ühishankes või tegutseb audiitori otsimisel iseseisvalt.

Anti Orav küsis, kuidas hinnata efekti, mida kahe sihtasutuse ühinemine annab. Orava sõnul on Sõpruse park tugevalt pargi looja Ants Paju nägu ning teda huvitab, kas ja kuidas tagatakse selle pargi toimimise järjepidevus. Küsija sõnul võiks selle pargiga tegelemisse kaasata ka Ants Paju lähikondlasi ja kaasvõitlejaid. Jaan Aiaots lausus, et mida arvukamate valdkondadega sihtasutus tegeleb, seda parem on taotleda tegevuseks toetusi. Teisalt ei kaota sihtasutuste ühendamine neid majanduslikke probleeme, mis kummalgi olemas on. Orava tehtud ettepanek on linnapea sõnul kiiduväärt ja seda teemat tuleb kindlasti tõsiselt arutada. Sõpruse parki suudab sihtasutus hooldada enam-vähem nõutaval tasemel. Linnapea sõnul on Põltsamaa lossikompleksi osas tarvis jõuda niikaugele, kus riigi tasemel mõistetaks, et ka Kesk-Eestis on tarvis säilitada sellist ajalooliselt olulist objekti samamoodi, nagu kusagil mere ääres asuvat ajaloolist objekti. Ikka selleks, et me saaksime Põltsamaa lossikompleksi tulevastele põlvedele edasi anda. Põltsamaa linnavolikogu liikmed kiitsid sihtasutuste ühendamise heaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus