Sihtasutuse juhataja ametist prii

Möödunud teisipäeval, 13. jaanuaril jõudis sihtasutuse Põltsamaa Lossi Arendus juhatuse liikme Aare Järviku postkasti elektronkiri teatega, et ta kutsutakse sihtasutuse juhi ametikohalt tagasi. Aare Järvik asus sihtasutust Põltsamaa Lossi Arendus juhtima veidi vähem kui aasta tagasi. 


Sihtasutuse nõukogu esimehe Andres Vääni sõnul ei vabastata üldjuhul kedagi ametist ühe lahendamata probleemi või täitmata jäänud tööülesande tõttu. Ka Aare Järviku puhul tingis ametist vabastamise lahendamata jäänud probleemide kuhjumine.

Leping sõlmimata

Vääni sõnul esitas Aare Järvik sihtasutuse nõukogule valeandmeid, mis tingis nõukogu üksmeelse otsuse ta ametist vabastada. Järvik väitis nõukogule, et Põltsamaa lossikompleksis tegutseva restorani rendileping on sõlmitud, kuid tegelikult see nii ei olnud ning teadet selle kohta, et rendilepingu sõlmimisega probleeme võiks olla, Järvik nõukogu liikmetele ei edastanud.

Rendileping lossikompleksis tegutseva kunstikooliga lõppes samuti eelmise aastaga. Ka oli sihtasutuse juht raha asutuse tegevuskulude katteks Põltsamaa linna eelarvest taotlemata jätnud. Aastavahetuse seisuga on tegemata ka aastainventuurid. Andres Vään märkis, et nõukogu liikmed ei saa käia sihtasutuse juhi järelt kontrollimas, kas need tööd on tehtud.

Olukorras, kus paljud tööülesanded täitmata, esitas Aare Järvik hoopis puhkuseavalduse. Kõigest sellest tulenevalt otsustaski sihtasutuse nõukogu ta ametist vabastada.

 Aare Järviku sõnul polnud sihtasutuse nõukogu vastava otsuse juurde mingit põhjendust lisanud. Ta väitis, et restorani  rentnik polnud nõus rendilepingule enne alla kirjutama, kuni ruumide rendile andmise tingimustes pole konkreetselt kokku lepitud. Sihtasutuse juhil pole aga ainuisikuliselt õigust neid kokkuleppeid sõlmida ja rendilepingu allkirjastamine seisis sihtasutuse nõukogu otsuse taga. Järviku kinnitusel olid nad restoraniruumide rentnikuga tegelikult juba tingimuste osas kokkulepped saavutanud. 

Ootas nõukogu otsust

Aare Järvik väitis ka, et inventuuride tegemine puudutas põhiliselt restorani, mis haldab 490 ruutmeetri suurust pinda. Restorani pidaja ei saanud inventuuri enne läbi viia, kuni polnud kokku lepitud tingimustes, mille alusel restoran tegutseda saaks. Ka lossikompleksis tegutseva kunstikooli puhul on olukord sarnane restoraniga, kus rendilepingu tingmuste kooskõlastamine ootas sihtasutuse nõukogu otsust, mida siiani veel pole. Järviku sõnul tegeles ta kunstikooli rendilepingu tingimuste kooskõlastamisega veel esmaspäeval, 12. jaanuaril, kuid kaugemale ta sellega ei jõudnud, sest enne anti talle teada, et on ametist vabastatud.

Järvikule on ette heidetud, et rahataotlused lossikompleksi väravahoonele olid tegemata. Ta ise ütleb selle kohta, et need olid koostatud nii hästi või halvasti, nagu tema seda teha oskas ja suutis, ning edastas need ka Põltsamaa  linnavalitsusele. Paraku linnavalitsuses nende taotlustega tõenäoliselt ei tegeldud ja talle nende kohta mingisugust infot ei antud.

Järvik nentis, et talle tehtud etteheited on lihtsalt otsitud põhjused.

Järvik ei vaidlusta sihtasutuse Põltsamaa Lossi Arendus nõukogu otsust ja tahab rahus sellelt ametipostilt lahkuda. Samas tõdeb ta, et tal on Põltsamaa lossikompleksi arendamise kohta teistsugune nägemus. Ta arvab, et praegu tuleks sealne tegevus käima saada ja lossikompleksis tegutsevatele rentnikele paremad töötingimused luua. Mitmete sealsete ruumide aknad vajaksid vahetamist ja katused lappimist. Samuti otsis ta võimalusi rajada lossihoovi laste mänguväljak.  Suurtel ehitusprojektidel ta veel hetkel tulevikku ei näe.

Aare Järviku sõnul on ta avatud uutele pakkumistele, kuid midagi konkreetset veel silmapiiril ei ole, sest tema ametist vabastamine tuli talle täieliku üllatusena. Tema arvamus on, et  inimlikult käitudes oleks nõukogu võinud talle oma otsusest ette teada anda. Samuti ootab ta, et talle makstakse välja lõpparve, mida veel siiani tehtud ei ole. Praegu tahab ta Puurmani vallavolikogu juhtimist jätkata ning usub, et leiab kindlasti endale selle kõrvale teise tegevuse.

Andres Vään ei oska praegu öelda, kas Põltsamaa Lossi Arendusele uue juhi leidmiseks kuulutatakse välja uus konkurss või leitakse see eelmisel konkursil osalenud kandidaatide seast. Seda teemat hakkab sihtasutuse nõukogu lähiajal arutama.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus