Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu avalik pöördumine

Kasutagem võimalust!

21. novembril Vabariigi Presidendi, Harta 12 allakirjutanute, vabakonna ja parlamendis esindatud erakondade esindajate ning kultuuritegelaste ja poliitikateadlaste käivitatud Kadrioru Jääkeldri algatuse sihiks on riigivõimu ja kodanike vahelise usalduskriisi lõpetamine.

Eesti Koostöö Kogu viimaste aastate kogemus lubab väita: riigi ja kohaliku võimu asutuste, erialaliitude, huvigruppide ja vabakonna tulemuslik, kõigi osaliste argumente ja muresid maksimaalselt arvestav koostöö ja tulemuseni jõudmine on võimalik. Loomulikult eeldab see tahet kuulata kõiki argumente ja arutelukaaslaste aktsepteerimist.

See on võimalik, kui koostöö aluste ja eesmärgi osas sõlmitud kokkulepped on arusaadavad. See on võimalik, kui neid kokkuleppeid austatakse ja täidetakse ning kui hoidutakse olupoliitilistest manipulatsioonidest ja oma huvide edendamisest teiste partnerite arvel.

Eesti Koostöö Kogu nõukogu võtab austuse ja vastutustundega vastu Kadrioru Jääkeldri koosolekul osalenute ettepaneku tagada ühise seadusloomeprotsessi praktiline korraldus. Kutsume kõiki Eesti elanikke, kodanikeühendusi, poliitikaeksperte ja erakondi kasutama võimalust kujundada ühiselt heas usus meie demokraatia homset päeva.

Eesti Koostöö Kogu ootab juba täna Eesti elanike ja organisatsioonide ettepanekuid järgmistes Kadrioru Jääkeldris kokku lepitud valdkondades:

*erakondade rahastamise ausus ja kontrollitavus, sealhulgas rahavõimu mõju kahandamine poliitilises otsuseprotsessis;

*erakondadevahelise ja -sisese konkurentsi ausus ja elavus;

*valija hääle kaalukus valimistulemuse otsustamisel;

*kodanike aus kaasatus ja laialdasem osalemine poliitilises protsessis valimiste vahelisel ajal;

*ühiskondliku ruumi (sund)politiseerimise ja -parteistamise pidurdamine.

Palume saata need ettepanekud Eesti Koostöö Kogu meiliaadressile info@kogu.ee või postiaadressile Roheline aas 5, Tallinn 10150.

Saadetud ettepanekud lisatakse järgmise aasta alguses käivituvasse ühisloomeprotsessi, mille tulemused esitatakse koos parimate poliitika-ekspertide soovitustega ettepanekutena Riigikogule.

Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmed:

MARIKA VALK, nõukogu esimees

RAIVO VARE, nõukogu aseesimees

ANNA LEVANDI

REIN VEIDEMANN

Urmas Varblane

David Vseviov

Urmas Sutrop

<span style=”FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: ET” lang=”ET”>Olari Taal

blog comments powered by Disqus