Setu naiste laul aitab suuri peresid

Mitmetes riikides ja erinevates Eestimaa paikades kontserte andmas käinud setu laulunaised polnud seni Jõgeval veel laulnud. Seepärast oli mõistetav ka suur huvi nende kontserdi vastu. Publik võttis laulud ja leelotamised väga soojalt vastu. Iga laulu eel tutvustas ansambli juht Laine Lõvi lähemalt ka laulu sisu ehk pani nende sõnumi siitkandi rahvale arusaadavasse keelde. Laulud kõnelesid peamiselt setu rahva elust-olust, kommetest, suhetest jne. Nii oli jõgevlastel ühtlasi võimalus seda rahvakildu ka pisut enam tundma õppida.

Kui kontserdi tulud, millele lisandusid Indrek Pertelsoni ja Soome sõpruskoguduse Renko annetused, kokku võeti, tuli ligemale 4000 krooni. Praegu pannakse Jõgeva majandusühistus kokku kingituspakke vajalikest toiduainetest rohkem kui viiekümne Jõgeva valla paljulapselise pere jaoks. Samamoodi toimiti ka aasta tagasi Võru-Parksepa puhkpilliorkestri Kungla heategevuskontserdist saadud tulude ja annetustega. Kingipakid viivad kodudesse valla sotsiaaltöötajad.

EELK Jõgeva koguduse juhatuse esimehe Angela Rehi sõnul on see kõige enam just suurtele peredele meelespidamiseks ja tähelepanuavalduseks. “Suurimad tänud kõikidele kontserdikülastajatele ja annetajatele, kes rõõmuga seda ettevõtmist toetasid. Pealegi on ju teada, et siitkandi rahvas on kõike muud kui rikas,” ütles ta.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus