Sertifikaat loob kindlustunde

Et saada oma kaup müüki Suurbritannia köögimööblit ja köögitarvikuid valmistava ettevõtte müügiketti, tuli Tahe Woodil taotleda FSC sertifikaat.

Suurbritannia firmas toodetavatele köögivalamutele lisati uue sarjana juurde lõikelauad, mis on integreeritud köögikapi sisse. Lõikelaudade valmistajana vajas ettevõte alltöövõtjat, kelleks saigi Adaveres tegutsev Tahe Wood OÜ. Briti firma omakorda kuulub Jacuzzi kontserni ja tooteid turustatakse Astracasti kaubamägi all.

Lepingu sõlmimise eeltingimuseks oli FSC sertifikaadi omamine. Tegemist on reeglistikuga, mis hõlmab kogu toote tarneahelat  alates metsa omanikust ja langetajast kuni lõpptootja ja edasimüüjani. Kõik need lülid peavad toimima selle sertifikaadi raamettekirjutuste järgi ja kui ühel firmal selles ahelas peaks sertifikaat puuduma või on see aegunud, siis loetakse ahel katkenuks. FSC märk tootel kinnitab, et antud ese on valmistatud loodussõbralikult ja  keskkonda säästvaid põhimõtteid järgides. Sertifikaat toimib arenenud riikide tootjate suhtes teatud määral ka turukaitsemehhanismina. Sertifikaat annab turustatavatele toodetele ka tuntava hinnalisa ja nii saab tooteid müüa jõukamale sihtrühmale.

Sertifikaadi saamiseks korraldati Tahe Woodile auditeerimine ning ettevõte viidi vastavusse vajalike nõuetega. Taotletud sertifikaadi sai Tahe Wood kätte veebruari lõpus ning see võimaldas sõlmida Suurbritannia firmaga aastase lepingu.

Lisaks tuli ettevõttel teha 400 000 kroonine investeering seni puudu oleva vajaliku seadme ostuks. Selleks saadi tuge Jõgevamaa Koostöökoja kaudu Leader-programmist PRIA-lt, kes kompenseerib seadme maksumuse 50 protsendi ulatuses.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus