September on turvalisuse kuu

Juba kuuendat aastat on september Jõgevamaa lastele turvalisuse kuu. Aktsiooni eesmärk on pöörata suuremat tähelepanu sellele, et laste ja perede igapäevane keskkond oleks ohutu. Seda korraldab maakonna tervisenõukogu ning nende suurim soov on, et lapsed ja ka nende vanemad oskaksid ohte märgata, ohuolukordades õigesti käituda ning vajadusel abi kutsuda.


Kindlasti peaks iga laps teadma oma kodust aadressi ning ei tohiks juba ette karta politseinikke, päästjaid ega muid abistajaid. Lapsevanematele siinkohal meeldetuletus, et politseinik ega ka mõne teise abistava organisatsiooni esindaja ei tohiks olla lapsele hirmutusvahend. Nende töö on siiski eeskätt hättasattunuid abistada.

Lasteaias käivate laste peredele edastatakse koostöös lasteaedadega koduõnnetuste vähendamise kontrollküsimustik. Nende  küsimuste üle mõeldes ja vastuseid kaaludes saavad lapsevanemad ise hinnata oma kodu ohutust lapsele ning teha vajadusel muudatusi. Enamasti harjume ümbritseva keskkonnaga ning ei oskagi märgata, kas seal ka turvaline on.

Iga hooliv lapsevanem püüab märgata vajadusi ja ohte ka väikelapse seisukohalt, kuid ka kõige hoolivamad vanemad ei pane alati kõike tähele. Selleks ongi hea mõelda hetkeks sellele, kas ma saan ja tahan midagi oma koduses keskkonnas turvalisemaks muuta. Ka seda, missugust eeskuju ma annan sirguvale ilmakodanikule oma harjumustega.

Tegevustega sai seekordne turvalisuse kuu alguse juba 26. augustil, mil toimus kogu pere ohutuspäev „Oska ohutult!“. Samasugused pereüritused koos ohutusalase etendusega lastele on plaanis Mustvee ja Jõgeva vallas. Koostöös Tartu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse Jõgeva piirkonnagrupi, päästeameti, Eesti Punase Risti Jõgevamaa seltsi, maskottide ja teiste koostööpartneritega korraldatakse maakonna lastele näitlike tegevustega lõbus päev. Väikesed külastajad ja nende pered näevad  Pajusi Teatri õpetlikku etendust „Ottomar ja Jeebus“.

Lasteaedade vanematele rühmadele korraldatakse piirkondlikud tervise- ja ohutuspäevad, kus räägitakse ohutusnõuetest ning õpetatakse käituma mitmesugustes  ohuolukordades. Viiakse läbi ka liikumisega seotud õppusi.

Turvalisuse kuu toimub Tervise Arengu Instituudi ning SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kokku lepitud tegevuskava raames ning kõik ettevõtmised on osalejatele tasuta. Turvalisuse kuu eesmärk on tõsta laste ja ka täiskasvanute teadlikkust ohutuse ja turvalisuse valdkonnas  ning õpetada märkama abivajajat.

MAIU VELTBACH, SA JAEK arenduse, terviseedenduse ja siseturvalisuse spetsialist

blog comments powered by Disqus