Sepistamine annab uusi teadmisi

Oma mõtteid avaldasid Urmo Kiis, Venno Kivi, Matti Kärmas, Taavi Soodla, Allan Nurmekivi, Ismo Penijäinen, Anni Kurik, Kristi Luht, Karmen Kleen, Sandra Tammiksaar, Jaan Raukas, Kaarel Roots, Henri Holtsmeier, Eva Markus,  Kristi Kösler, Roland Kuuse. Enamik neist õpib Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, kuid neli poissi olid ka Palamuse Oskar Lutsu Gümnaasiumist.

Õpilaste hinnangul oli sepateabepäev tore (7), kasulik (6), huvitav (9). Kaks vastanut pidas aga sepateabepäeva igavaks. Kolm ankeedile vastanust pole sepistamisest midagi kuulnud ega ka näinud, kuidas see käib. Teati ka, et sepistatakse tulel, rauaga  ning et seda tööd tuleb teha kinnastega. Samuti oli ühele teada, et sepistamine on ohtlik ja seda tööd tehes tuleb olla väga ettevaatlik.  Sellel päeval saime teada, et sepatöö on füüsiliselt raske, samuti seda, et tööriistad on tulised ka veel siis, kui raud enam selline välja ei näe. Saime ise teha naela ja taimelehte. Üks meist ei osanud välja tuua, milliseid teadmisi ta juurde sai ning üks arvas, et ta ei saanud midagi teada. Sepistamisega soovis kuus last edaspidigi tegelda, sama paljud seda ei soovinud. Sepistamise muudavad huvitavaks väga erinevad asjad. Paljude arvates on oluline töö tulemus, raua tagumine ja selle tulisus. Kolm vastanut enam sepatööga ei tegeleks, kuid seitse käiks separingis iga nädal kaks korda ja kolm  sepistaks nädalas korra. Sellised teabepäevad oleksid osade arvates huvitavad iga kolme kuu tagant ning osad arvasid, et tore oleks, kui teabepäev toimuks igal aastal üks kord.  Sepistamise huviringi eest on nõus tasuma kümme vastanut. 50 krooni kuus oleks selle eest nõus maksma viis vastanut, mõnede arvates võib maksta ka 150 krooni ja rohkemgi. Teabepäev õpetas, et inimene, kes sepistamisega tegeleb, peab olema tugev,  kannatlik; see töö nõuab mõistust ja samuti on oluline, et sepp teeks kvaliteetse töö.

Kui korralikult ringis käia, tulevad sepistamisoskused igal juhul kasuks. See arendab vastanute arvates tugevust, käelist osavust, õpetab endale ja sõpradele huvitavaid asju tegema, annab juurde teadmisi ja mõistust.

HELERIIN ELMEND,
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi huvijuht

blog comments powered by Disqus